Yazar Hakkında

Metin Aydoğan
Metin Aydoğan

Metin Aydoğan, 1945'de Afyon'da doğdu. İlk ve Orta öğrenimini İzmir'de, yüksek öğrenimini Trabzon'da tamamladı. 1969'da Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesini bitirdi. Yüksek öğrenimi dışında tüm yaşamını İzmir'de geçirdi. Örgütlü toplum olmayı uygarlık koşulu sayan anlayışla, değişik mesleki ve demokratik örgütlere üye oldu, yöneticilik yaptı. Çok sayıda yazı ve araştırma yayınladı, sayısız panel, konferans ve kongreye katıldı. Sürekli ve üretken bir eylemlilik içinde olan Metin Aydoğan, yaşamı boyunca yazdı, yaptı ve anlattı. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Metin Aydoğan
Dünya’nın bugünkü durumunu izlemek, yüz yıllık eski bir fotoğrafa bakmak gibidir. Etkinlik bölgeleri için çatışma, ülkeler ve bölgeler arası gerilim, askeri ve ekonomik savaşım, dün olduğu gibi bugün de yaşanıyor. Gücün belirleyiciliği, geçerli kural olmayı sürdürüyor. Yüzyıl başındaki İngiltere’nin yerini bugün ABD aldı. İngiltere–Fransa sömürgeciliğine karşı Alman tepkisinin yerinde şimdi, ABD–Japonya–Almanya çekişmesi var. Yüzyıl...
Metin Aydoğan
Bu ülkede; ulusal değerler tümüyle yok olmadıysa, ulus yaşam yeteneğini tümden yitirmediyse, insanlar kendi haklarına yabancılaşmadıysa ve gelecek kuşaklara acı çekecekleri bir gelecek bırakılmayacaksa; Atatürk bugün her zamankinden çok önem kazanmış demektir. Bu durum, isteğe bağlı olmayan nesnel bir gerçekliktir. Olumsuzluklardan kurtulmak için, Kurtuluş Savaşı ve devrimler, öncesi ve sonrasıyla dikkatlice incelenmeli, güncelliğini koruyan...
Metin Aydoğan
… Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra, dünyanın hemen her yerinde, bölgesel ya da uluslararası gerilim ve çatışma yaşanırken Türkiye’de, barış ve bağımsızlık temeli üzerinde yeni bir devlet kuruluyor; toplumsal yapı, sıradışı bir hızla ileriye doğru değiştiriliyordu. Tarihsel özellikleri, yerel gelenekleri ve bölgesel dengeleri gözeterek; yabancılaşmadan, öykünmeden ve bağımlı duruma gelmeden yoksulluktan kurtularak gelişmenin yol ve...
Metin Aydoğan
… Mustafa Kemal Atatürk, Türk tarımının gelişimine büyük önem veriyor bu önemi; ‘yeni ve ileri teknikler uygulamak’, ‘üretimde kalite ve verimliliği yükseltmek’ ve ‘üreteni koruyarak alın terinin karşılığını vermek’ biçiminde açıklayarak üç temel ilkeye bağlıyordu. 1 Mart 1922’de, daha savaş bitmemişken, Meclis açılışında tarım ve köylü sorunlarına ilişkin olarak şunları söylüyordu: “Milletimiz çiftçidir. Köylü,...
Metin Aydoğan
… Birinci Dünya Savaşı öncesinde Arapların yaşadığı Osmanlı toprakları, haber alma örgütlerinin cirit attığı, tam bir cadı kazanıdır. Ortadoğu ve Anadolu’yla ilgilenmeyen ve bölgede etkin siyaset yürütmeyen büyük devlet kalmamış gibidir. Herkes, bölgedeki Türk egemenliğine karşı kitle tabanı oluşturabilmek için; Arapların, Kürtlerin, Rum ve Ermenilerin peşindedir. Diplomatlar, yerli-yabancı ajanlar ve misyonerler yoğun bir çalışma...
Metin Aydoğan
… Atatürk’ün, 13 Ekim 1920’de, ‘Rusya’daki Bolşevik modelin Türkiye’de de uygulanmasını’ isteyenlere karşı şunları söylemişti; “Rusya’da Bolşevik partisinin kullandığı devrim yöntemlerini burada, yani Türkiye’de uygulamayı düşünmek kadar devrimcilikten haberdar olmayış düşünülemez. Her şeyde körü körüne taklitçilik kötüdür, özellikle de devrimcilikte” … 1924’te Trabzon’da şunları söyledi; “Halk Fırkası’nı yaratan Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti,...
Metin Aydoğan
… Partiler, tüm zamanını parti çalışmalarına veren profesyonel kadrolar tarafından yönetilmelidir. Profesyonel kadro, işi parti çalışması olan kişidir ancak her parti çalışanı bir profesyonel kadro değildir. Burada söz konusu edilen profesyonel kadro, kendisini her yönden yetiştirmiş, partinin öncü kadrolarıdır. Bunlar ne denli çoksa ve ne denli iyi yetişmişse, partinin gücü ve başarısı da o...
Metin Aydoğan
… Her toplum; yapısına, gelişim düzeyine ve geleneklerine uyum gösteren bir siyasi yapılanma içinde olmak zorundadır. Nesnellikten uzak kişisel istekler, gerçeklerden kopuk zorlamalar ya da başka toplumlara özenmeler, başarı şansı olmayan girişimlerdir. Siyasetle uğraşanların yapması gereken, iyi olacağına inandığı kişisel yargılarını topluma kabul ettirmeğe çalışmak değil, toplumun gelişme isteklerini saptayıp, bu istekleri bütünlüğü olan...
Metin Aydoğan
Osmanlı Devleti’nin 1920 yılında imzaladığı Sevr; Türklere Orta Anadolu’da 120 bin kilometrekarelik bir bölgeyi bırakıyordu. Bugün, yabancılar Orta Anadolu dahil Türkiye’nin her yerini kullanabiliyor. Toprak satın alıyor; madenlere, akarsulara ve limanlara sahip olabiliyorlar. Sevr’de oluşturulan ve Türkiye’nin maliyesini düzenleyen ‘Mali Komisyon’un işlevini; bugün, küresel finans oligarşisi yerine getiriyor. Sevr’de, ‘Garanti Sistemi’ adıyla uygulanan mali...
Metin Aydoğan
5 Haziran Dünya Çevre günüdür. Çevre günü kutlamalarına bir hafta kala, ABD’nin yeni başkanı Trump, geçen Aralık ayında, kendi ülkesi dahil 175 ülkenin imzaladığı, karbon gazı salınımını azaltmayı öngören “Paris İklim Anlaşması”ndan çekildiğini açıkladı. Bu çekilme, uluslararası şirketlerin doğanın dengesini bozmaya devam edeceğinin yani çevre konusundaki büyük devlet sorumsuzluğunun süreceğinin göstergesidir. Çevre sorunu, doğal...