‘ÜLKÜCÜ DEVRİMCİ ÇATIŞMASI’ VE SÜLEYMAN DEMİREL

yonetici

… 1970 yılında, ülkücü devrimci çatışması yayılırken, Adalet Partisi iktidarı olaylara karışmıyor görünüyor ancak el altından olayları yönlendiriyordu. Her iki kesim için de, ilerde kullanılmak üzere raporlar hazırlatıyor, kışkırtıcı ajan kullanımını mükemmel sayılabilecek bir ustalıkla işletiyordu… Hükümet, bu aşamada kimi araştırmacıların ‘CIA programı’ adını verdiği, ‘uzun vadeli ve çok aşamalı bir plan uygulamaya soktu’”Gençlik eylemlerini; önemsizmiş gibi göstererek başıboş bırakmak, gerektiğinde yönlendirmek, olabildiğince parçalara ayırmak, aykırı eylemlerle halkta tepki yaratmak, gençleri bu tür eylemler içine çekmek”, hazırlanan planın ana hedefiydi… ’Plan’ başarıyla uygulandı ve ‘öğrenci olayları’ birdenbire yön değiştirdi. Silahlı çatışma ülkenin her yerine yayıldı. Kim olduğu, nereden geldiği, kime bağlı olduğu belirsiz silahlı kişiler, çatışmayı örgütlerde tek geçerli yöntem haline getiriyordu. Gençliğin akademik-demokratik istemleri ortadan kalkıyor; onun yerini, halkın nedenini anlamadığı, destek bir yana kaygıyla izlediği ve giderek tepki duyduğu kanlı bir çatışma alıyordu… Süleyman Demirel, bu dönemde; ‘ülkücüleri’ sokak çatışmalarında kullanmayı, yürüttüğü iç siyasetin neredeyse merkezine yerleştirmişti. Bir yandan, “bana sağcılar adam öldürüyor dedirtemezsiniz” diyerek onlara sahip çıkıyor, öbür yandan onlar hakkında suçlayıcı raporlar hazırlatıyordu. 1970 yılında Başbakanlık’ta yaptırdığı araştırma, İnönü’nün 1944 yılında, Türkçüler için ileri sürdüğü görüşlerin hemen aynısıydı. ‘Başbakanlıkça hazırlanan MHP Raporu’ adını taşıyan araştırmada şu görüşler ileri sürülüyordu: “Yurdumuzdaki Türkçü Turancılar, bilhassa 1961 Anayasası’nın geniş hak ve hürriyetlerinden istifade etmek suretiyle, Türk milliyetçiliği maskesi altında nasyonal sosyalist doktrini Türkiye’de uygulamak için… Siyasi bir parti kurmuşlar ve son yıllarda yurdumuzun çeşitli il ve ilçelerinde gerektiğinde vurucu güç olarak kullanmak amacıyla komando kampları açmışlardır”

Kaynak: METİN AYDOĞAN; “Antik Çağdan Küreselleşmeye Yönetim Gelenekleri ve Türkler”

yonetici
yonetici

Yorum Yapabilirsiniz

eight + six =