TÜRK KURTULUŞ SAVAŞI’NIN STRATEJİSİ

Metin Aydoğan

[… Kurtuluş Savaşı başlarken hemen her olgu ve olanak değerlendirilmiş ve üç temel saptama yapılmıştır: Bu saptamalar sırasıyla şöyledir: 1-Türk toplumu, tarihsel, sosyal ve kültürel yapısı gereği yabancı işgale karşıdır ve bağımsız yaşama geleneğine sahiptir: ulus olarak yaşama istek ve azmini yitirmemiştir. Türk Halkına güven esastır… 2-Rus Devrimi, ulusal kurtuluş savaşları için önemli bir güç yaratmıştır. Bu güçle gerçekleştirilecek dayanışma Türk Kurtuluş Savaşı’na önemli katkı sağlayacaktır… 3-Büyük Devletler dört yıllık dünya savaşından sonra savaşacak durumda değildir, bu nedenle Anadolu’nun içlerine uzanacak bir silahlı çatışmayı göze alamaz… Türk Devrimi’nin önderi ve kuramcısı tek başına Mustafa Kemal Atatürk’dür. Türk Devrimi’nin kuramsal ve eylemsel stratejisi, onun tarafından belirlenmiş ve uygulanmıştır… Türklerin tarihsel ve toplumsal özelliklerini, bilimsel araştırmalar ve yaşamın içinden çıkardığı sonuçlarla saptamıştır. Bu saptamalar, uzun süren savaş dönemlerinde cephelerde yapılmıştır. Türkler, yaşam sürelerinin tümünde, yaşadıkları toprakların egemeni olmuştur. Tutsaklık dönemleri yoktur. Kurdukları askeri devlet yapısıyla akıncı bir geleneği sürdürmüşlerdir. 300 yıllık duraklama ve gerileme dönemlerinde birçok kez yenilmişler, toprak yitirmişler ancak boyunduruk altına girmemişlerdir. Kurtuluş Savaşı’na girişirken Atatürk’ün yaptığı saptamalar bunlardı…]

Kaynak: METİN AYDOĞAN; “Yeni Dünya Düzeni Kemalizm ve Türkiye”

Metin Aydoğan
Metin Aydoğan

Metin Aydoğan, 1945'de Afyon'da doğdu. İlk ve Orta öğrenimini İzmir'de, yüksek öğrenimini Trabzon'da tamamladı. 1969'da Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesini bitirdi. Yüksek öğrenimi dışında tüm yaşamını İzmir'de geçirdi. Örgütlü toplum olmayı uygarlık koşulu sayan anlayışla, değişik mesleki ve demokratik örgütlere üye oldu, yöneticilik yaptı. Çok sayıda yazı ve araştırma yayınladı, sayısız panel, konferans ve kongreye katıldı. Sürekli ve üretken bir eylemlilik içinde olan Metin Aydoğan, yaşamı boyunca yazdı, yaptı ve anlattı. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Yorum Yapabilirsiniz

1 × four =