Okuma Listesi

 • Stefanos Yerasimos : Türkler / Azgelişmişlik Sürecinde Türkiye (3 cilt)
 • Doğan Avcıoğlu: Milli Kurtuluş Tarihi (3 cilt) /Türkiye’nin Düzeni (2 cilt) / Türklerin Tarihi (5 cilt)
 • Mustafa Akdağ: Türkiye’nin İktisadi ve İçtimai Tarihi 1453-1559
 • Mustafa Kemal: Nutuk
 • George Politzer: Felsefe’nin Temel İlkeleri
 • Lenin: Devlet ve İhtilal
 • Lenin: Marksizim ve Ulusal Sorun
 • Lenin: Emperyalizm
 • Şevket Süreyya Aydemir: Tek Adam / Suyu Arayan Adam
 • Yalçın Kaya: Köy Enstitüleri
 • Vural Savaş: Militan Demokrasi / Türkiye Cumhuriyeti Çökerken
 • Türkaya Ataöv: Amerika, Nato ve Türkiye
 • Haydar Tunçkanat: İkili Anlaşmaların İçyüzü
 • Turgut Özakman: Şu Çılgın Türkler
 • Türk Dil Kurumu: Atatürk’ün Söylevleri
 • Tarık Zafer Tunaya: Batılılaşma Hareketleri / Türkiye’de Siyasi Partiler (3 cilt)
 • Sencer Divitçioğlu: Kök Türkler
 • Sadi Borak: Bilinmeyen Yönleriyle Atatürk / Atatürk’ün Resmi Yayınlara Geçmeyen Söylev, Demeç, Yazışma ve Söyleşileri
 • S. İ. Aralof: Bir Sovyet Diplomatının Türkiye Hatıraları (2 cilt)
 • Richard J. Barnet / John Cavanagh: Küresel Düşler
 • Afet İnan: Türkiye’nin İkinci Sanayi Planı 1936 / Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Devrimi
 • Peter Hopkirk: Türkiye’nin Doğusunda Bitmeyen Oyun
 • Paul Gentizon: Mustafa Kemal ve Uyanan Doğu
 • Paul M. Sweeny / Henry Magdof: 1970’lerde Emperyalizm
 • Paul C. Helmreich / Sevr Entrikaları: Büyük Güçler, Maşalar, Gizli Anlaşmalar ve Türkiye’nin Taksimi
 • Paul Dumont: Mustafa Kemal
 • Niyazi Berkes: Türk Düşününde Batı Sorunu / Batıcılık, Ulusçuluk ve Toplumsal Devrimler (2 cilt)
 • Nasuh Mahruki: Vatan Lafla Değil Eylemle Sevilir
 • Mustafa Yıldırım: Sivil Örümceğin Ağında
 • Maurice Duverger: Siyasi Partiler
 • Mao Çe-Tung: Halk Demokrasisi / Teori ve Pratik
 • Mahmut Esat Bozkurt: Atatürk İhtilali
 • Mustafa Kemal: Atatürk’ün Yazdığı Yurttaşlık Bilgileri
 • Emin Değer: Oltadaki Balık Türkiye
 • Jean Paul Roux: Türklerin Tarihi / Orta Asya
 • Lord Kirnos: Atatürk
 • L.N. Gumilev: Eski Türkler
 • Kurt Steinhaus: Atatürk Devrimi Sosyolojisi
 • Kaynak Yayınları: Atatürk’ün Bütün Eserleri
 • Karl Marks: Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı / Louis Bonaparte’ın Onsekizinci Brumaire’i
 • Gotha ve Erfurt programının Eleştirisi / Türkiye Üzerine / Manifesto
 • K. Kruger: Kemalist Türkiye ve Ortadoğu
 • John Naishbit: Global Paradoks
 • Johannes Glasneck: Kemal Atatürk ve Çağdaş Türkiye
 • Friederich Engels: Doğa’nın Diyalektiği / Tarihte Zorun Rolü / Anti-Dühring
 • Falih Rıfkı Atay: Çankaya / Atatürk’ün Bana Anlattıkları
 • Erol Manisalı: Hayatım Avrupa / Türkiye Avrupa İlişkileri / Avrupa Çıkmazı
 • Doğu Perinçek: Bozkır Efsaneleri ve Gerçek / Lenin, Stalin, Mao’nun Türkiye Yayınları
 • David Hotham: Türkler
 • Çetin Yetkin: İktidara Karşı Türk Direniş ve Devrimleri: Başlangıçtan Atatürk’e (3 cilt) / Siyasal Düşünceler Tarihi
 • Cengiz Özakıncı: Dolmakalem savaşları / İslamda Bilimin Yükseliş ve Çöküşü
 • Banu Avar: Hangi Dünya Düzeni / Hangi Avrupa / Avrasyalı Olmak
 • Atailla İlhan: Bir Millet Uyanıyor / Hangi Atatürk
 • Aslan Başer Kafaoğlu: KIT Gerçeği ve özelleştirme
 • Arnold J. Toynbee: Türkiye: Bir Devletin Yeniden Doğuşu
 • Arı İnan: Düşünceleriyle Atatürk

1 Yorum

 1. EVET EN VAHŞİ HAYVANLAR BİLE EĞİTİM İLE UYSALLAŞIR EHLİLEŞİR EVCİLLEŞİR. BİZDE İSE MİLLİ EĞİTİM BEBEKLERİMİZİ ALIR BİR DAHA GERİ DÖNÜŞÜ OLMASI ZOR GAYRİ MLLİ DARVİNİST BATICI AHLAKİ DEĞERLERİ KÜÇÜMSEYEN ZARARLI PARAZİT FİKİRLER İLE BEYİNLERİ TIKA BASA DOLDURULUR. ARTIK ÇOCUK DELİ KANLI OLMUŞTUR BEYNİNİN %98 İ İŞE YARAMAZ HALE GETİRİLMİŞTİR. HER TÜRLÜ ALIŞKANLIK KAZANDIRILABİLİR KOLAYCA KANDIRILIR BORÇLANDIRILIR. BÖYLECE SİGARA ALKOL UYUŞTURUCU VE İHTİYACI OLMAYAN EŞYA TÜKETİCİDİ HALİNE GETİRİLMİŞTİR. EN CANİ HAKSIZ OLAYLAR KARŞISINDA BİLE TEPKİSİZLEŞTİRLMİŞTİR. DÜŞÜNÜN BÖYLE BİR TOPLUMUN YÖNETİCİLERİDE BUNLARDAN BİRİ OLACAKTIR. İŞTE İSRALİN PERVASIZCA KATLİAMI UYGUR TÜRKLERİNE UYGULANAN VAHŞET ARAKAN DA FACİA. AZERBEYCANDA ERMENİ MEZALİMİ ASLA TEPKİ YOK TIK YOK. MASONLARIN İŞGALİNDE OLAN BU MİLLİ EĞİTİMİN TALİ TERBİYE KURULU DERHAL YARGILANMALI