KURTULUŞ SAVAŞI VE GERİCİLER

Metin Aydoğan

… İşgalcilerle işbirliği halindeki molla grupları ve onların siyasi temsilcisi konumundaki Hürriyet ve İtilâf Fırkası; Kurtuluş savaşı süresince, Ankara’ya tertip içindeydi. Güçlerini, ülkenin ticaretine ve mali yaşamına egemen olan azınlıklardan alıyorlardı. Onlar için gerçek düşman; ‘bolşevik ve ittihatçı’ saydıkları Kemalistlerdi… 15 Mayıs 1922’de, içlerinde din adamlarının da bulunduğu 76 kişi; İngiltere’nin İstanbul Yüksek Komiserliği’ne bir dilekçeyle başvurarak; ‘devletin silahlarını ele geçiren Ankara’daki cinayet şebekesinin yok edilmesini ve Anadolu’nun, insanlığa ve Allah’a düşman bu ihtilalci şebekeden temizlenmesini’ istedi. Üyeleri içinde; İngiltere Büyükelçiliği Başçevirmeni karışık işlerin adamı Ryan, İstihbaratçı General Deedes, Rahip Frew, Damat Ferit, Ali Kemal, Hoca Vasfi ve Sait Molla gibi isimlerin bulunduğu ‘İngiliz Muhipleri Cemiyeti’, ellibin imzalı bir dilekçeyle İngiltere Büyükelçiliği’ne başvurarak “Adalet ve insanlığın koruyucusu İngiltere ile dost olduklarını ve onun himayesini istediklerini” bildirdi… Büyük paralar karşılığı, Ankara’ya karşı çeşitli eylemler içine girdiler. O günlerde Londra gazeteleri; “İstanbul halkı, İstanbul’un İngiliz himaye ya da yönetimi altına girmesini istiyor. Bu amaçla bir dernek kurdular. Binlerce imzalı dilekçelerle her gün, elçiliğe başvuranlar görülmektedir” biçimindeki haberlerle çıktı…

Kaynak: METİN AYDOĞAN; “Bitmeyen Oyun”

Metin Aydoğan
Metin Aydoğan

Metin Aydoğan, 1945'de Afyon'da doğdu. İlk ve Orta öğrenimini İzmir'de, yüksek öğrenimini Trabzon'da tamamladı. 1969'da Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesini bitirdi. Yüksek öğrenimi dışında tüm yaşamını İzmir'de geçirdi. Örgütlü toplum olmayı uygarlık koşulu sayan anlayışla, değişik mesleki ve demokratik örgütlere üye oldu, yöneticilik yaptı. Çok sayıda yazı ve araştırma yayınladı, sayısız panel, konferans ve kongreye katıldı. Sürekli ve üretken bir eylemlilik içinde olan Metin Aydoğan, yaşamı boyunca yazdı, yaptı ve anlattı. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Yorum Yapabilirsiniz

twenty − nine =