1908 yılında ilan edilen ve II.Meşrutiyet olarak tanımlanan toplumsal devinim, demokratik devrim olarak değerlendirilir. Kendilerine özgü koşulların gözardı edilmemek koşuluyla, bu değerlendirmeyi kabul etmek gerekir. II.Meşrutiyet girişimi halka ulaşarak köklü toplumsal gelişimler sağlamasa da, Türk siyasi yaşamına ulusçu duygularla biçimlenen yurtsever bir canlılık getirmiştir. Yenilikçi arayışlar içine girilerek, o güne dek söylenmeyenler söylenmiş, yapılmayanlar...