Kısa Yazılar Arşiv

Metin Aydoğan
… Kurtuluş Savaşı’nın bitiminden hemen sonra, daha Cumhuriyet ilan edilmeden 17 Şubat 1923’te, çiftçi, tüccar, sanayici ve işçi temsilcilerinin oluşturduğu 1135 delege ile İzmir İktisat Kongresi toplandı. Kongrede bu dört kesim istek ve önerilerini dile getirdiler, ekonomiyle ilgili kararlar aldılar. Mustafa Kemal burada yaptığı konuşmada; “Sanayinin gelişmesini ihmal etmemeliyiz. Ticaretimizi yabancıların eline bırakamayız. Bırakırsak,...
Metin Aydoğan
… Yazılı tarihin çok öncesine giden ve yaygın bir iç içe geçmişlik içeren Çin-Türk ilişkileri, ikibin yıllık ‘Üç Sülale’ döneminde birçok ortak hanedanlık ve bölgesel egemenlik yarattı. İlişkiler, Çin uygarlığını ileri sıçratan kavşaklardan biri olan M.Ö. 9.yüzyılda yeni bir aşamaya ulaştı. Tarım tekniklerini bilen, at yetiştiren ve gelişkin savaş arabaları kullanan Türk boyları, Çin...
Metin Aydoğan
… İşgalcilerle işbirliği halindeki molla grupları ve onların siyasi temsilcisi konumundaki Hürriyet ve İtilâf Fırkası; Kurtuluş savaşı süresince, Ankara’ya tertip içindeydi. Güçlerini, ülkenin ticaretine ve mali yaşamına egemen olan azınlıklardan alıyorlardı. Onlar için gerçek düşman; ‘bolşevik ve ittihatçı’ saydıkları Kemalistlerdi… 15 Mayıs 1922’de, içlerinde din adamlarının da bulunduğu 76 kişi; İngiltere’nin İstanbul Yüksek Komiserliği’ne...
Metin Aydoğan
… Arapların yaşadığı topraklarda kurulan ilk Türk devleti, Mısır’da kurulan Tolunoğulları’ydı (868-905). Daha sonra yine Mısır’da Akşit (935-969) ve Memluk (1250-1517) devletleri kuruldu. Samanoğulları (874-999), Karahanlılar (932 -1212), Gazneliler (962-1183), Gorlulular (1148-1215); İran Yaylası ile Orta Asya’da kurulan ve Araplarla ilişki geliştiren öbür Müslüman Türk devletleriydi. Büyük Selçuklular, Mısır dışındaki Abbasi topraklarının tümünü egemenlikleri...
Metin Aydoğan
… Amerikalı araştırmacılar; Amerika Birleşik Devletleri’nde 1969 ile 1976 arasında fabrikaların kapanması ya da üretimin denizaşırı ülkelere taşınması sonucu, 22,3 milyon kişinin işinden olduğunu hesaplamaktadır. Araştırma 70’li yılların tümüne uygulandığında on yıllık dönemde bu sayının 35 milyona çıktığı görülmektedir. ABD yönetimleri, yeni işyeri açıldığını tekrarlayıp durdular ama bu işlerin büyük çoğunluğu; perakende satış elemanı,...
Metin Aydoğan
… 1970 yılında, ülkücü devrimci çatışması yayılırken, Adalet Partisi iktidarı olaylara karışmıyor görünüyor ancak el altından olayları yönlendiriyordu. Her iki kesim için de, ilerde kullanılmak üzere raporlar hazırlatıyor, kışkırtıcı ajan kullanımını mükemmel sayılabilecek bir ustalıkla işletiyordu… Hükümet, bu aşamada kimi araştırmacıların ‘CIA programı’ adını verdiği, ‘uzun vadeli ve çok aşamalı bir plan uygulamaya soktu’…...
Metin Aydoğan
… Öğretmen üzerine 1945’ten beri kurulan ve bugüne dek süren baskı, Cumhuriyet’le kazanılan pek çok değeri yok etti. Milli eğitimde günümüzde yaşanan bozulmaya neden oldu. Oysa Atatürk, ‘geleceğin nesillerini yetiştirecek olan’ öğretmenlere büyük önem veriyor, Türkiye’yi kurtuluşa götürecek ‘gerçek zaferi’, öğretmenlerin kazanacağını söylüyordu. Kurtuluş Savaşı’ndan hemen sonra, 27 Ekim 1922’de Bursa’da kendisini dinlemek için...
Metin Aydoğan
… Kemal Derviş, ‘Çerçeve Programından’ 26 gün sonra 14 Nisan 2001’de, ‘Güçlü Ekonomiye Geçiş’ adını verdiği bir program daha açıkladı. ‘Çerçeve Program’, daha çok bankacılığı ilgilendiren mali konulara ağırlık verirken, ‘Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı’ mali konuları da içermek koşuluyla kapsamını genişletiyor, siyasi ve toplusal konuları da içeriyordu. ‘15 Günde 15 Yasa’ olarak anılan yıkıcı...
Metin Aydoğan
… Yunan’ın İzmir’i işgaline tepki gösterilmemesinin nedeni, ihanete varan teslimiyet anlayışının devlet yönetimine egemen olmasıydı. 13 Mayıs’ta Vahdettin’in gönderdiği bir Saray Kurulu, İzmir halkına, yakında gerçekleştirilecek olan Yunan işgalinin geçici olacağını, bu nedenle “her ne olursa olsun kan dökülmesine yol açacak” hareketlerden kaçınılmasını söylemişti. Dahiliye Nazırlığı, işgalden birkaç gün önce İzmir Valiliğine bir yazı...
Metin Aydoğan
… Kurtuluş Savaşı’nda ilk Kürt ayaklanması, İzmir’in işgalinden 4 gün, Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkışından bir hafta önce, 11 Mayıs 1919’da ortaya çıktı. Midyat’ın Güneyi’ndeki aşiretlerin reisi olan Ali Batı, Kürt Devleti kurmak amacıyla, Mardin, Savur, Cizre, Nusaybin bölgesinde ayaklandı. Ankara Hükümeti’nin kurulmasından sonra bu tür ayaklanmalar, arka arkaya ortaya çıkmaya başladı. 6 Mart 1921...