Kısa Yazılar Arşiv

Metin Aydoğan
[… Amerikalı yetkililer, Türkiye’yi o denli dirençsiz, kendilerini o denli egemen görüyordu ki, Büyük Ortadoğu Projesi’nin bölgeye, bağlı olarak Türkiye’ye yapacağı etkiyi açıklamaktan çekinmiyorlardı. Gerçek amaçlarını diplomatik söylemler içinde gizlemeden olduğu gibi söylediler. ABD Başkanı George W.Bush’un danışmanı, ünlü stratejist James Blackwel bunlardan biriydi. Blackwel, Senato’da BOP ile ilgili yaptığı konuşmada, Ortadoğu ülkelerini Guliver...
Metin Aydoğan
… İşçi ücretlerinin düşmesiyle, örgütsüzleştirme ve sendikasızlaştırma gibi Yeni Dünya Düzeni uygulamaları arasında kopmaz bağlar vardır. İşçilerin ücretlerini, ulaştıkları örgütsel düzey belirler. En az ücret alan işçi en örgütsüz işçidir. Bu her zaman böyledir. Sendikalarının etkinliğini kırarak işçilerin toplu pazarlık olanağını kısıtlamak aynı zamanda, onların ücretlerini de kısıtlamaktır. Bu nedenle, uluslararası şirketlerin dış ülkelere...
Metin Aydoğan
… Tunus, Türk devriminden etkilenen bir başka Arap ülkesidir. Bu etki, yalnızca Kurtuluş Savaşı dönemi ile sınırlı kalmamış, Mısır ve Cezayir’de olduğu gibi, Cumhuriyet dönemini de kapsamıştır. Uygarlık, çağdaşlık, devletçilik, cumhuriyetçilik, laiklik ve ulusçuluk gibi Kemalist kavram ve ilkeler; Tunus’da aynı anlayışla uygulanmaya çalışılmıştır… 1956 Yılında Tunus’ta Cumhuriyet ilan edildiğinde, aynı yıl çıkarılan, ‘Kişisel...
Metin Aydoğan
… Sosyalistler, ulusların kaderlerini tayin hakkını benimser ve kendi ulusu gibi başka ulusların da bu hakkı kullanması için savaşım verir. Bu savaşımı yalnızca sosyalist olmanın değil, demokrat olmanın da koşulu sayar; bağımsızlığa yönelen ulusal hareketleri destekler… Bu desteğin olmazsa olmaz koşulu, bağımsızlığa yönelen ulusal hareketin, dünya sosyalist ya da demokrasi mücadelesinin parçası olması ve...
Metin Aydoğan
… ‘Demokrasinin Beşiği!’ Avrupa devletlerin ceza yasaları, kişisel hak ve özgürlükleri sınırlayan maddelerle doludur. Bu maddelerin, özellikle sisteme yönelen siyasi suçlara karşı ödünsüz uygulanması, Batı Hukuku’nun değişmeyen temel işleyişidir. Telefon dinleme, bilgisayarın suç araştırmasında kullanılması, habersiz adam izleme, gizli ajan kullanma, konutların dinlenmesi; polisin yetkisi içindedir ve bu tür eylemlerden elde edilen bilgiler hukuki...
Metin Aydoğan
… Mustafa Kemal, ülkenin içinde bulunduğu durumu, yalın ve anlaşılır bir dille halka anlattı. Vatanın düştüğü tehlike karşısında acı çeken, çektiği acıyı yılgınlığa değil, savaşıma dönüştüren yurtsever komutan olarak, halkı ayaklanmaya çağırıyordu. “Merkezi Hükümet görevini görebilecek güçte değil. Milli istiklâli, yalnızca milletin azmi ve iradesi kurtarabilir. Özgür olmak isteyen, o uğurda can dahil, herşeyini...
Metin Aydoğan
… Türkiye 18 Şubat 1952’de NATO’ya girdi. NATO olayının, Kurtuluş Savaşı’nda Sovyetler Birliği’nden yardım alarak Batı’ya karşı bağımsızlık savaşı veren bir ülke olan Türkiye için dramatik bir öyküsü vardı… Türkiye, emperyalizmi Anadolu’da yenmiş ve Atatürk döneminde kendine güvenmeyi temel alan tam bağımsızlık politikası izlemiş bir ülkeydi. Hiçbir büyük devletle bağlayıcı askeri anlaşma yapmamış ve...
Metin Aydoğan
… İstanbul işgal edildikten sonra, Yunanistan yurttaşı Meletios adında bir papaz, 8 Aralık 1921’de, yasalara ve kilise geleneklerine aykırı biçimde Fener Rum Patriği yapıldı. Meletios, Sen–Sinod Meclisi adıyla yeni bir örgütlenmeye gitti ve bu örgüt aracılığıyla ülke içinde ve dışında siyasi çalışmalara girişti… Londra’da ‘İstanbul Yunanistan’a’ adlı bir kampanya yürüten Patrik Vekili Metropolit Nikola...
Metin Aydoğan
… Mustafa Kemal Atatürk’ün halk sevgisi içtendir. Halkın sıkıntısını kendi sıkıntısı olarak içinde duyar. Sürekli yurt gezilerine çıkar ve halkın isteklerini bizzat yerinde saptar, halka verdiği sözleri kesinlikle yerine getirir. Hastalığına karşın 12 Kasım 1937’de çıktığı Doğu ve Güneydoğu Anadolu gezisinde gördüğü yoksulluk ve bölgesel farklılıklar onu son derece üzmüş ve geri dönerken trende...
Metin Aydoğan
… Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra, dünyanın hemen her yerinde, bölgesel ya da uluslararası gerilim ve çatışma yaşanırken Türkiye’de, barış ve bağımsızlık temeli üzerinde yeni bir devlet kuruluyor; toplumsal yapı, sıradışı bir hızla ileriye doğru değiştiriliyordu. Tarihsel özellikleri, yerel gelenekleri ve bölgesel dengeleri gözeterek; yabancılaşmadan, öykünmeden ve bağımlı duruma gelmeden yoksulluktan kurtularak gelişmenin yol ve...