Kısa Yazılar Arşiv

yonetici
[… Kağıt imalat ve kitap basım teknikleri, Avrupa’da değil; Pekin, Semerkant, Bağdat ya da Şam’da gelişti. Bu sonuç, yalnızca teknolojik ilerlemenin değil, onunla birlikte bilime ve eğitime verilen önemin sonucuydu. Avrupa Orta Çağ karanlığını yaşarken, Doğu’da hükümdarlar ve üst düzey devlet yetkilileri, bilimi ve bilim adamlarını koruyor, eğitime özel önem veriyordu. Eğitim, devlet politikalarında,...
yonetici
[… 12 Ağustos 1930’da kurulan Serbest Cumhuriyet Fırkası, partiden çok siyasi bir deneme, bir tür kamuoyu yoklaması saymak gerekir. 1930 yılına gelindiğinde devrimlerin önemli bölümü tamamlanmış, dünyadaki ekonomik durgunluğa karşın istikrarlı bir büyüme gerçekleştirilmişti. Türkiye henüz bir sanayi toplumu olmaktan uzaktı ama bu yönde önemli bir ilerleme sağlanmıştı. Yeni devlet, her alanda örgütlenmiş, siyasi...
yonetici
[… Uluslararası şirketler için azgelişmiş ülkelerde kâr her zaman yüksektir. Buralarda sermaye kıt, toprak fiyatı düşük, ücretler az, hammadde ucuzdur. Hammaddeye yakın olmak, taşıma giderlerini azaltmak, sosyal güvenlikten yoksun ucuz ve bol işgücü kullanmak, ucuz enerjiden yararlanmak ve yüksek kârla çalışmak onlara çekici gelir. Buralara yatırım yaparlar ve bu ülkeleri bağımlı hale getirirler. Ancak,...
yonetici
[… İzmir Körfezini ‘zarif bir gerdanlık’ gibi süsleyen yalılar, 1950’lerden sonra 15-20 yıl içinde yok edildi. Bu, benzeri olmayan kentsel bir cinayetti. Akdeniz’e özgü yüzlerce yılın kalıtı yalılar yıkılarak yerine, insana sıkıntı veren çok katlı binalar yapıldı. İlk çok katlı bina, 1958 yılında Köprü’de yapılan Venüs apartmanıydı. Daha sonra o da yıkıldı yenisi yapıldı…...
yonetici
… İzmir’in işgaline ordunun sessiz kalmasının nedeni, Selanik’te olduğu gibi, ihanete varan teslimiyet anlayışının devlet yönetimine egemen olmasıydı. Hasan Tahsin Paşa, emrinde 23 bin kişilik donanımlı bir ordu varken, Selanik’i tek kurşun atmadan Yunana teslim etmişti. İzmir’in işgalinde ise, Vahdettin 13 Mayıs 1919’da İzmir’e bir Saray Kurulu göndermiş, halktan yakında gerçekleştirilecek olan Yunan işgalinin...
yonetici
[… 28 Şubat Kararları; sanıldığı gibi, Milli Güvenlik Kurulu’nun 28 Şubat 1997 günü gericiliğe ve bölücülüğe karşı aldığı kararlarla sınırlı değildir. Türkiye, aynı yıl, Milli Güvenlik Kurulu’yla ‘Milli Siyaset Belgesi’ni; Genel Kurmay’la, ‘Milli Askeri Strateji Kavramı’nı değiştirdi… Ulusal bağımsızlığa yönelen kararlara, içten ve dıştan tepki gelmemesi olanaksızdı. Nitekim, tepki gecikmedi ve giderek şiddetlenerek bugüne...
yonetici
Balıkesir Necatibey İlköğretmen Okulu’nu 1940-1941 yılında bitirdim ve Muğla’nın Ula Nahiyesi’ne (şimdi ilçedir) bağlı Gölçük Köyü’nde öğretmenliğe başladım. Köy Enstitüleri, ilk mezunlarını 1942 yılında verdi. Aynı dönemin insanlarıyız. Aynı havayı teneffüs ettik, aynı ruhu taşıyorduk. Büyük bir devrimin coşkusuyla büyümüştük. Bizim için yaşam, kurulmakta olan yeni devletin, yeni toplumun, yani cumhuriyetin yüceltilmesinden ibaretti. Herşeyin...
yonetici
… Kitap yakmaktan söz edilince akla haklı olarak Naziler ve Hitler gelir. Oysa, Batı’da kitap yakmak, Yeni Çağ, Yakın Çağ ve hatta Orta Çağ’la sınırlı olmayan bir tutumdur. Antik Grek ve Roma’dan başlar Hitler’e dek gelir. Eski bir Batı alışkanlığıdır… Abderali Protagoras (M.Ö.481-411) ‘Tanrılar Üzerine’ (Peri Teon) adlı kitabı nedeniyle yargılanmış, kitap yakılmaya mahkum...
yonetici
… 1929 Dünya bunalımının olumsuz etkilerinden sakınmak için devletçilik politikaları yoğunlaştırıldı. Bütün dünyada büyük boyutlu bir kriz yaşanırken Türkiye’de ekonomik büyüme sağlanıyordu. 1923 yılında 3700 ton olan pamuklu dokuma 1927’de 9055 tona, 597 bin ton olan maden kömürü ise 1 milyon 593 bin tona çıkarıldı. 1923’de hiç üretilmeyen şeker 1927’de 5184 ton, 1932 yılında...
yonetici
… Yurtsever aydınlar, yenilgiler sürecine tepki olarak, 19.yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıktılar. Yüzyıllarca süren savaşların, yenilgilerin ve bir türlü bitmeyen göç acılarının ürünüydüler. Kararlı, özverili ve savaşkan bir aydın kuşağıydılar. Özellikle subaylar, geç de olsa sonunda ülkeye sahip çıkıyordu. Gözlerinin önünde yitip giden ülkenin acısını duyarak mücadeleye atıldılar. Savaşların sert ortamında yetişerek, olağanüstü bir...