Kısa Yazılar Arşiv

yonetici
Dünyanın ‘süper gücü’ ABD, bugün giderek ağırlaşan toplumsal sorunların etkisi altında çözülmeye doğru gitmektedir. Üretimsizliğin ve mali sermaye ticaretinin yol açtığı ekonomik açmaz, kamusal yaşamın her alanını kalıcı biçimde bozmuştur. Bir zamanlar, yaşam biçimi ve varsıllığıyla göz kamaştıran ABD, bugün “ikinci sınıf bir ülke olma” durumuyla karşı karşıya. Başka uluslara “sermaye ve teknoloji bağımlılığı”...
yonetici
[… ‘İslamcı’ hareketler, iç çevrelerinde ‘batıl’ saydıkları Batı’yla uzlaşmak için, kendilerine ‘dini’ dayanaklar yaratmışlardır. Dönemin ve koşulların değişkenliğine bağlı olarak; ‘inancının tersini söyleme’ (takiyye), ‘zamana ve zemine uyma’ (iktida), ‘yenileme-yenilenme’ (tecdid-teceddüd) söylemlerinin dinsel dayanaklarını, gerçeği yansıtmayan Hadis yorumlarıyla açıklamak zor değildir. Görünüşte ileri sürülen temel sav, “İslamı; ahlak, siyaset, ticaret ve eğitimle bir bütün...
yonetici
[… ABD Dışişleri Bakanlığı’nda 28 Mayıs 2004 tarihinde, bir toplantı yapıldı. Henri Barkey, Alan Makovsky, Judith Yappe ve Stephan Cook’un konuşmacı olduğu toplantıya, Pentagon, CIA, Dışişleri Bakanlığı ile Amerikan ordusundan 20 ‘seçkin siyaset analizcisi’ katılmıştı. Toplantıda, ‘İsmi açıklanmayan bir Ortadoğu ülkesinden de toprak alarak Kuzey Irak’ta kurulacak Kürt devleti’ görüşülmüş, Türkiye’de bu girişime karşı...
yonetici
[… 1980 yılına Başbakan olarak giren Süleyman Demirel, Başbakanlık Müsteşarlığına getirdiği Turgut Özal’a yeni bir ‘ekonomik istikrar’ programı hazırlattı. Bu girişime sonradan ’24 Ocak Kararları’ denildi… Görünüşte Özal’a ait olan ancak gerçek hazırlayıcısı IMF olan bu programa göre; Türkiye tek yanlı ve koşulsuz biçimde yabancı sermayeye açılıyor; tarım, ticaret ve sanayide ulusal ereklerden vazgeçiliyordu....
yonetici
[… Bir Jandarma birliği, altı asker kaçağını yakalamak için, 13 Şubat 1925’te Bingöl’ün Eğil Bucağı’na bağlı bir köy olan Piran’a geldi. Birlik komutanları Teğmen Mustafa ve Teğmen Hasan Hüsnü, her zaman yaptıkları işin Piran’da, Cumhuriyet tarihinin en önemli olaylarından birini başlatacağını elbette bilmiyorlardı… Piran, Şeyh Sait’in kardeşi Şeyh Abdurrahman’ın köyüydü ve ayaklanma hazırlığı içindeki...
yonetici
[… Tanzimat Fermanı’nın ortaya çıktığı 19.yüzyıl ortalarında, yüzyıllar süren ve Arapçılığa dayanan saray politikası toplumun kültürel kaynaklarını o denli kurutmuş, eğitimi o denli ilkelleştirmişti ki; ulusal kimliğin beyni olan aydınlar ortaya çıkmıyordu. Gerilik içindeki devlet siyasetine tepki olarak, bozuk bir Batıcılık ortaya çıkmıştı… Kolaycılıkla birleşen boyun eğici ve öykünmeci eğilimler yaygınlaşıyor, özgüvenden yoksun ve...
yonetici
[… Amerikalı tarihçi Prof. Paul C. Helmreich, Paris’ten Sevr’e (From Paris to Sévres) adlı yapıtında, Sevr Antlaşması için, “19. Yüzyıl sömürgeciliğini izleyen, mükemmel bir emperyalist çözüm” der ve o günlerdeki Türkiye için şu değerlendirmeyi yapar: “Herkesin Türkiye’de bir çıkarı vardı; olmayanlar da icat ediyordu. Bir anlamda, çıkar çatışmalarının da ötesine geçilmiş, yıllara yayılan ‘uyutma...
yonetici
[… Günümüzdeki yol-köprü politikası, Osmanlı uygulamalarına benzemektedir. O dönemde padişahların yaptığını şimdi, üstelik daha ağır koşullarla AKP yapmaktadır. Bugün, yabancı ortaklı şirketlere; yüksek kar, kullanımda imtiyaz, kredide devlet güvencesi ve şirket gelirlerine kâr garantisi verilmektedir… 19. Yüzyılda, İstanbul’daki Tünel’i İngilizler yapmıştı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü bugün İtalyanlar yapıyor. Haydarpaşa Limanı ve Bağdat Demiryolu’nu 20....
yonetici
[… Güney Amerika’ya geldiklerinde ‘dünyanın sonuna geldiklerini sanarak aşağı düşmekten korkan’ Avrupalılar, Amerika’da gerçek bir cennet köşesi ile top ve baruttan habersiz, Avrupa’dan taşınan hastalıklara bağışıklığı olmayan ve paylaşımcılığı benimseyen bir uygarlıkla karşılaşmışlardı. Yerliler bunlara ‘Kireç gibi beyaz vücutlarını sarıp sarmalamış sakallı beyazlar’ diyordu. ‘Sakallı beyazların’, korkularından kurtulur kurtulmaz ilk akıllarına gelen, bu ‘cennetin’...
yonetici
[… Günümüz Avrupa kültürünün temelini oluşturduğu kabul edilerek, Helen Uygarlığı adı verilen Tunç Çağı uygarlığı; M.Ö. 9. Yüzyıl’da Ege Denizi çevresinde ortaya çıktı. Mekadonları ve Yunanları içine alan ve onların boyutunu aşan bu kültür; Kuzey’de Makedonya ve Trakya; Anadolu’da Frikya, Misya, Lidya, Karya ile İyonya’ya dek yayılır. Avrupalıların Greko-Romen dediği bu uygarlığa, Yunanlar sahip...