Kısa Yazılar Arşiv

yonetici
… Türklerle Avrupalılar arasındaki çatışmada; Batı Roma’nın yıkılışından Karlofça Antlaşmasına dek geçen 1200 yıl içinde Türkler Avrupa üzerinde, 1699’dan bugüne dek geçen 300 yıl içinde ise Avrupalılar Türkler üzerinde üstünlük sağladı. Batı’da her zaman var olan, ancak benzeri Türklerde bulunmayan ırkçı karşıtlık, bu uzun çatışma sürecinin bir ürünüdür. Avrupa’daki Türk karşıtlığının niteliği ve tarihsel...
yonetici
… Özelleştirme uygulamalarının başladığı 1985’ten 2005’e dek geçen 20 yıl içinde, üretim yapan 188 devlet işletmesi satıldı. ‘Teknolojik yenilenme’, ‘Serbest ticaret gelişimi’ ya da ‘üretim artışı sağlamak’ gibi söylemlerle yapılmasına karşın, bu işletmelerden 8’i tasfiye edildi, 65’inde üretime son verildi. Üretime devam etme koşuluyla özelleştirilen 10 kuruluşun, bu yükümlülüğü 2007’de sona erdi… Özelleştirmenin yanında,...
yonetici
… Çok partililikten sonra, Atatürk’ü ve Türk Devrimi’ni devrimci boyutuyla savunmak ve ilkelerini yaşatmak için mücadele etmek yani devrimci olmak, devlet katında baskı altına alınmayı gerektiren bir eylem durumuna geldi. Öğretmenler başta olmak üzere, Cumhuriyet’in yetiştirdiği genç kuşak, devrime sadık kaldılar ancak ağır bir bedel ödediler. Öğretmenlere uygulanan baskı, yetiştirdikleri kuşağa da uygulandı. 1938-1960...
yonetici
… Elçiliklerde görev yapan yabancı diplomatlar, ‘Kerpiç evleri ve tozundan başka birşeyi olmayan’ 1920’lerin Ankara’sından şikayet edenlerin başında geliyordu. Rusya’daki devrim koşullarından Ankara’ya gelen Sovyet diplomatları, kendilerine göre bir yaşam düzeni kurmuşlardı. Ancak, özellikle Batılı diplomatlar, koşullara bir türlü uyum sağlayamıyordu. İngiliz Büyükelçisi Sir George Clarck’ın anılarındaki aktarımları, o günleri yansıtan ve gülmeceye benzeyen...
yonetici
[… Mustafa Kemal, İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne üye olmasına karşın İttihatçı liderlerle hemen hiçbir konuda anlaşamadı, onlarla sürekli bir anlaşmazlık ve gerilim içinde oldu. 1908’de Selanik’te öldürülmek istendi. Cemiyetin ‘silahşörleri’ bir sokakta onun önünü kesti. Silahını çekip sırtını duvara vererek oradan sıyrıldı… İttihat Terakki içinde sürdürdüğü karşıt görüşlerini açıklamaktan vazgeçmedi. Trablusgarp delegesi olarak katıldığı...
yonetici
[… Tanzimat Fermanı’nı, 1839 yılında 16 Yaşındaki Padişah Abdülmecid’e imzalatan Mustafa Reşit Paşa, su katılmamış bir İngiliz işbirlikçisiydi. İngiltere’ye o denli bağlanmıştı ki üstlendiği devlet görevlerini, bu ülkenin isteklerini yerine getirmenin aracı haline getirmişti. Büyükelçilik görevinden İstanbul’a dönerken, 12 Ağustos 1839’da, İngiltere Dışişleri Bakanı Palmerston’a verdiği rapor, işbirlikçiliğin manifestosu gibiydi. Büyükelçiden çok bir İngiliz...
yonetici
Türkiye, 27 Haziran 2016 tarihinde Roma’da, İsrail’le bir anlaşma imzaladı. Anlaşmaya göre, İsrail Doğu Akdeniz’de çıkardığı doğalgazı Türkiye üzerinden Avrupa’ya ulaştıracak, buna karşılık Türkiye’ye küçük bir komisyon verecekti… İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, sevincini gizlemeye çalışarak; anlaşmanın İsrail ekonomisine ‘muazzam etkileri’ olacağını söyledi. Doğu Akdeniz gazından İsrail gazı diye söz etti ve Türkiye üzerinden Avrupa’ya...
yonetici
[… İzmir suikastında, Ziya Hurşit ve yanındakilerle başlayan tutuklamalar, soruşturmalarla birlikte hızla arttı ve paşalara dek uzandı. Cavit Bey ve Doktor Nazım Bey başta olmak üzere İttihatçılar, 25 milletvekili, Kazım (Karabekir), Ali Fuat (Cebesoy), Refet (Bele), Cafer Tayyar, Mersinli Cemal Paşalar ard arda tutuklandılar. Yurt dışında olan Rauf (Orbay) ve Adnan’la (Adıvar), bulunamayan eski...
yonetici
[… Kuvayı Milliye hareketi ve bu hareketin yarattığı Müdafaa-i Hukuk örgütleri; askeri işgale tepki olarak ortaya çıkan, Rum ve Ermeni terörüne karşı yayılıp yoğunlaşan, halkın kurup yaşattığı siyasi-askeri örgütlerdi. 1919 koşulları içinde ortaya çıkıp, kısa sürede birçok il, ilçe ve köye yayıldılar. Erzurum ve Sivas Kongreleri’nde merkezi bir yapılanma içinde toplanarak, Türkiye Büyük Millet...
yonetici
[… Güçlü ya da güçsüz, büyük ya da küçük hiçbir devlet, egemenlik alanına giren toprakların en küçük parçasının bile işgal edilmesini kabul etmez. Savaşacak gücü yoksa en azından sessiz kalmaz, karşı çıkar. Bağımsızlık ve ulusal egemenlik devletlerin varlık nedenidir; temel koşuldur. Hiçbir biçimde ve hiçbir alanda, zedelenmesine gözyumulmaz. Toprak birliği, egemenlik haklarının en üstünde...