Kısa Yazılar Arşiv

yonetici
… Birinci Dünya Savaşı, biter bitmez, Osmanlı İmparatorluğu hızla işgal edildi. İngiltere başta olmak üzere, Savaşın galipleri; uzun yıllar bir denge unsuru olarak yaşamasına izin verdikleri İmparatorluğu ortadan kaldırmaya karar vermişlerdi. Jeopolitik konum, Boğazlar, değerli madenler ve Ortadoğu petrolleriyle bu büyük ve varsıl ülke, Türklerin elinden alınacaktı. Savaş öncesi yapılan gizli anlaşmalarda; Boğazlar ve...
yonetici
… Müzik Türkler için çok eskiden beri yaşamın ayrılmaz bir parçası, belki de yaşamın kendisi gibidir. Müziğin teknik kurallarını geliştirerek çağdaş anlamda temelini atan Farabi ve İbn-i Sina’nın Türk olması bunun kanıtı gibidir. Türk toplumları, bu iki düşünüre gelene dek de, zengin bir müzik birikimine sahipti. Anadolu insanı bugün bile, eski Oğuz geleneğini sürdürür...
yonetici
… Rus Doğu bilimci Vasili W.Bertold’un, ‘gelmiş geçmiş en büyük İslam bilgini’ olarak nitelediği Türk bilimci Ahmet el-Biruni (973-1052) yalnızca Doğu’nun değil tüm Orta Çağ’ın en etkili düşünürlerinden biridir. Harizmi gibi Harzem’de doğan bu büyük Türk bilgini, yaptığı çalışmalarla kendi dönemine olduğu kadar, belki de ondan daha çok geleceğe yön verdi ve hemen tüm...
yonetici
… Osmanlı devşirmeciliği, köleleri yabancı unsur olarak yönetim dışı işlerde kullanan Roma köleciliğinden farklı olarak, devşirmeleri yani yabancı insanlar topluluğunu, köksüzleştirdiğini sanarak içsel bir güç durumuna getirmişti. Köksüzleştirirken köksüzleşen bu düzen, aslında kendini yıkacak bir güç yaratıyordu… Sistemli biçimde kişiliksizleştirilen devşirmeler; yüksek yönetim yetkileri, dolgun ücret, siyasi ve idari ayrıcalıklarla donatılmışlar ve devleti yöneten...
yonetici
… Amerika Birleşik Devletleri’nde Türkiye’nin parçalanıp Doğu ve Güneydoğu bölgesinin ‘Özgür Kürdistan’a bağlama hesapları yapılırken, Türkiye’de ABD’nin Ortadoğu ve Avrupa politikasına ‘daha etkili biçimde’ katılma kararı alınıyor, katılımın kuramsal çerçevesini belirleyen ve yeni bir ikili anlaşma niteliğindeki ‘Stratejik Ortak Vizyon Belgesi’ imzalanıyordu… Dışişleri Bakanı Abdullah Gül, 25 Nisan 2006’da, Ankara’da ABD Dışişleri Bakanı Condoleezza...
yonetici
… Birinci Dünya Savaşı, kendisinden çok doğurduğu sonuçlarla önem kazandı. Hükümetler alışılmadık bir devingenlik ve yaygınlıkla yönetimlerden uzaklaştırıldı. Güçlü ve hiç yıkılmayacakmış gibi görünen rejimler, ard arda ortadan kalktı. Yalnızca eski ve yaşam süresini doldurmuş imparatorluklar değil, köklü yönetim gelenekleri olan devletler de derinden sarsıldı. Üçyüz yıllık sömürgecilik ve liberalizm ulusal tepkilere direnemez duruma...
yonetici
… Atatürk’ün sağlık sorunlarına eğilmesi, Meclis’in kuruluşuyla birlikte başladı. 23 Nisan 1920’den on gün sonra çıkarılan bir yasayla, Türk tarihinin sağlıkla ilgili bakanlık düzeyinde ilk örgütü olan, ‘Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti’ kuruldu. Bu yasa TBMM’nin çıkardığı ilk üç yasadan biridir. 1920 yılında, 260 olan çalıştırılabilir hekim sayısı, 1921’de 312, 1922’de 337’ye çıkarıldı, 434...
yonetici
… Avrupa Birliği’nin, Dışişleri ve Savunma Yüksek Temsilcisi Solana, yanına genişlemeden sorumlu AB Komisyonu üyesi Günter Verheugen’i alarak, 9 Aralık 1999 gece geç saatlerde Ankara’ya geldi. Helsinki’de yapılacak AB Zirvesi’nde, alınacak kararlar için hükümeti ikna edeceklerdi. Bu iki görevliye, önce Almanya Başbakanı Schröder’in uçağı tahsis edildi. Ancak bu uçak, fax ve telefon konusunda ‘yeterli...
yonetici
… Kemal Derviş’in 57. Ecevit hükümetine çıkarttığı ‘Tütün Kanunu’ ülke çıkarlarına o denli aykırıydı ki, haklılığını gösterecek bir gerekçe bulunamamıştı. Gerekçe yerine konan 51. Madde’de şunlar söyleniyordu: “Tütün mamulleri ve alkollü içkilerin fiyatlandırılması, dağıtımı, satışı ve denetimi Tütün mamülleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından düzenlenecektir. 2002 yılında, Devlet nam ve hesabına alım...
yonetici
… Çanakkale Savaşlarında, İngilizler’in Karma Kolordu Komutanı General William Birdword,Türk askerinin savaşkanlığı konusunda şunları söyleyecektir: “Türk askeri kadar vatanı için gözünü kırpmadan ölen, savaş anında müthiş cesaret ve fırtınalar yaratan; ateş kesildiğinde onun kadar iyi yürekli, yumuşak kalpli, düşmanın yaralarını saran bir asker yeryüzünde görülmemiştir”… İngiliz Generalin Türk askeri için yaptığı tanımlama; Türklerle savaşmış...