Kısa Yazılar Arşiv

Metin Aydoğan
… ABD, Japonya ve Almanya; azgelişmiş ülkelere karşı birlikte hareket ediyor ancak kendi aralarında şiddetli bir ekonomik yarış içindeler. ABD’de geniş mali kaynaklara sahip ‘20. Yüzyıl Fonu’ adlı kuruluşun başkanı Richard C. Leone şöyle diyor: “Yakın zamana kadar, kollektivist ideolojiye hizmet edenlere karşı sürekli bir savaş veriyorduk. Çabalarımızın asıl hedefi düşmanı yok etmek değil,...
Metin Aydoğan
… Balıkesir Necatibey İlköğretmen Okulu’nu 1940-1941 yılında bitirdim ve Muğla’nın Ula Nahiyesi’ne (şimdi ilçedir) bağlı Gölçük Köyü’nde öğretmenliğe başladım. Burada unutamadığım bir anım, Hacı Hasan Yıldız adlı yaşlı bir köylüyle tanışmamdır. Bir gün Osman Yıldız adlı öğrencim; ‘öğretmenim dedem sizinle görüşmek istiyor’ dedi. Ben de ‘buyursun gelsin’ dedim. O sıralar yoğun bir çalışma içindeyim....
Metin Aydoğan
… Büyük Türk Matematikçisi Musa el-Harizmi’nin (780-850) İkinci kitabı, ad olarak değil ama içerik olarak O’nu; ilk kitabı ‘El Cebir v’almu-kabele’ den sonra bir kez daha ölümsüzlüğe taşıdı. Bu kitapta, eski Türk matematiği ile Hint sayı sisteminden yararlanarak; ondalık sayılar, sayı yazma, dört işlem (toplama, çıkarma, çarpma, bölme), kesir hesaplarının kurallarını bulup geliştirdi ve...
Metin Aydoğan
… Devletçilik İlkesi, kimi kesimlerce yalnızca ekonomik kalkınma sorunu olarak ele alınır, bu çerçeve içinde değerlendirilir. Bu yaklaşım doğru, ancak özellikle Türk toplumu için eksiktir… Türklerde devlet, ekonominin sınırlarını aşan ve topluma yön veren bambaşka bir etkiye, tarihsel bir saygıya sahiptir. Batı’da olduğu gibi, yönetimi ele geçiren egemen sınıfların topluma karşı kullandığı baskı aracı...
Metin Aydoğan
… Maliye Bakanlığı, geçmişte ve günümüzde örneği olmayan bir işe girişerek, devlete ait binaları da satmaya karar verdi. Bakanlık, binaların ‘Sukuk’ adı verilen ‘İslami finans’ yoluyla satılacağını açıklandı. Sermaye Piyasası Kurumu; sukuku; ‘faizin yasak olduğu İslam dünyasında, faizsiz İslami yatırım araçları piyasasının temeli’ biçiminde tanımlıyor. Görünüşte, faizden kaçınma uygulaması olarak getirilen bu Orta Çağ...
Metin Aydoğan
… Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım, 14 Ocak 1923 günü öldü. 13 gün sonra 27 Ocak’ta İzmir’e gelen Mustafa Kemal, annesinin mezarı başında, bugün herkesin ders alması gereken bir konuşma yaptı ve şunları söyledi: “Zavallı annem ulusun tümü için ülkü haline gelen İzmir’in kutsal toprağına bedenini vermiş bulunuyor. Arkadaşlar, ölüm yaradılışın en doğal yasasıdır. Ancak...
Metin Aydoğan
… Hastalığının ağırlaşması nedeniyle güçlükle hazırladığı 1 Kasım 1938 söylevi, Meclis’de kendisi okumak istemektedir. Hastalığın düzeyini anlamış, “Ankara’ya gidelim, ne olacaksam orada olayım” diyerek ve ‘millete son kez seslenmek için’ Başkent’e gitmek istemektedir. Ankara Belediyesi, Cumhuriyet Bayramı’nda “geçit töreninin yapılacağı Hipodrom’da, Şeref Tribününe, ivedi olarak bir asansör yaptırmıştır. Ancak, hekimler ve yakın çevresi bilmektedir...
Metin Aydoğan
… Saltanatın kaldırılması gündeme gelmişti. Türkiye, çok duyarlı bir kavşak noktasındaydı ve toplumsal denge, en küçük bir yanlış hareketle bozulabilecek durumdaydı. 30 Ekim 1922’de Meclis Başkanlığı’na, 80 imzalı bir önerge verildi. Onun da imzaladığı önergede, “Osmanlı İmparatorluğu’nun artık yıkıldığı, yeni bir Türk devletinin doğduğu, Anayasal düzen ile egemenlik haklarının millete ait olduğu” söyleniyor, kabul...
Metin Aydoğan
… Sakarya Savaşı’nda, ordunun silah, yiyecek ve giyecek gereksinimi, en alt düzeyde bile karşılanamıyordu. Askere yemek olarak çoğu kez yalnızca, ‘bir avuç tahıl ya da kuru ekmek’ verilebiliyordu. Açlığa karşı doğadan ot toplayan erler, kimi zaman zehirli otları yiyor, bu da hastalıklara, hatta ölümlere yol açıyordu. “Askeri otlamaya çıkardım” tümcesi, komutanların günlük dillerine yerleşen...
Metin Aydoğan
… Türk Düşünürü Farabi’nin müziğe yaptığı katkı ve bu katkının Avrupa’ya etkisi, bugün ne yazık ki unutulmuş ve buluşlarına başkalarınca el konulmuştur. Kitab-ül Musiki adlı yapıtıyla, müziğin kurallarını ve kuramını yazdı. Kitabı, 17. Yüzyıl’a dek Avrupa müziğine yön veren temel kaynaklardan biri oldu. Batı’ya, üçlü biçimin majördeki oranının 5/4, minördeki oranının 6/5 olduğunu Farabi...