Kısa Yazılar Arşiv

yonetici
… Avrupalılar’ın ‘gelmiş geçmiş tüm hekimlerin en büyüğü’ dediği Zekeriya el-Razi (854-932), büyük bir düşünür, bir bilim dehasıydı. Türk adını değiştirip Rhases adını vermişler, Paris Tıp Fakültesi’nin Büyük Anfisine (Auditorium Maximum) heykelini dikmişlerdi. Tıp başta olmak üzere; felsefe, matematik, gökbilimi, kimya, eczacılık ve edebiyat dallarında yapıtlar vermişti… Horasan’ın Rey kentinde doğmuştu. İriyarı ve sarışın...
yonetici
… Demokrat Parti, iktidara gelir gelmez orduda tasfiye hareketi başlattı… O günlerde, komutanların Atatürk’e bağlılığından çekiniliyor, hükümet kurulduktan bir hafta sonra 6 Haziran 1950’de, geleneklere aykırı biçimde, üst düzey komutanlar görevlerinden uzaklaştırılıyordu. Ordudaki tasfiyeler konusunda Adnan Menderes; “Bu bir ‘İkinci Nizam-ı Cedit’ planıdır, gerçekleştirmek iktidarımızın şerefi olmuştur” diyordu… Ordudaki tasfiyelerden on gün sonra 16...
yonetici
… Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, 1 Ekim 1999 günü TBMM’nin açılış töreninde uzun bir konuşma yaptı. Devlet işleyişi ve yönetim değişikliği konusundaki bilinen görüşlerini daha açık söylemlerle yineledi. Amerikalı küreselleşmeci ideologların kullandığı söylemin hemen aynısını Meclis kürsüsünde savundu ve şunları söyledi: “Küreselleşme olgusu, ulus devlete bakışı değiştirmeye başlamış, ekonomik manada sınırların önemi azalmıştır. Değişen koşullar...
yonetici
… Ülkenin işgal altındaki kimi bölgelerinde, direnmeyen ve direnmeyecek olanlar da az değildi. Direnmek bir yana, kişisel çıkar peşinde olan kimileri işgal güçleriyle işbirliği yapıyordu. Isparta eşrafından Mehmet Nadir Bey, daha sonra vatana ihanet suçuyla sorgulandığı Meclis Soruşturma Komisyonu’nda şunları söyleyecektir: “Ortalıkta Türk hükümeti adına güvenilir bir kurum kalmamıştı. Yunan, zulüm yaparak ilerliyordu. Türk...
yonetici
… 18 Mart 2017 günü, Deniz Zaferi’nin 102. yılına denk getirilerek bir asma köprü temeli daha atıldı. ‘1915 Çanakkale Köprüsü’ adı verilen köprüyü, iki Kore şirketi ile bir ortak girişim grubu, yap-işlet-devret yöntemiyle yapacak ve bu köprü, Türkiye’de yapılan 5.büyük asma köprüsü olacak… Cumhurbaşkanı ve Başbakanın da katıldığı gösterişli temel atma töreni, medyada geniş...
yonetici
… Antik Çağ’da; Mısırlılar ‘papirüs’ü, İranlılar ‘tirşe’yi (hayvan derisi), Bergamalılar ‘parşömen’i, Persler ‘bambu örgüsü’nü kağıt olarak kullandılar. Çinliler M.S. 2.yüzyıl’da kağıdı, bol ve ucuz olarak üretilen bir sanayi haline getirdiler. Dut ağacı elyafı, eski paçavralar ve kenevir artıklarından kağıt yaptılar. Türkler, İpek elyafından elde ettikleri hamuru tokmaklayarak ‘kakat’ ya da ‘kakaç’ adını verdikleri daha...
yonetici
… Türklere ve Türk tarihine karşıtlık, yurtdışında olduğu kadar yurtiçinde de yaygındır. Bilgi yoksunu olanlardan ayrı olarak, içerde bilinçli ve oldukça kararlı bir Türk karşıtlığı vardır… Başlangıcı Osmanlı’ya dayanan ve uzun dönemler boyunca resmi devlet politikası yapılan bu karşıtlık, Cumhuriyet’in ilk dönemindeki aradan sonra, bugün yeniden yürürlüğe sokulmuştur… Artık, Türk kimliğinden uzak Batıcı ya...
yonetici
… Türkiye’nin son 20 yılını, farklı partilerle yürütülen tek bir süreç olarak görmek gerekir. Bu süreçte, Türkiye yarı sömürge konumundan, küreselleşme dönemine uygun bir tür sömürge durumuna getirildi. Uluslararası sermayenin kullanımına tam olarak açıldı. Cumhuriyet’in oluşturduğu devletin, ordu kurumları başta olmak üzere, özellikle üretim birimleri tasfiye edildi… Bülent Ecevit, akçalı işlere bulaşmayarak adını bu...
yonetici
… Ortaçağ’dan Yeniçağ’a ya da bir başka deyişle feodalizmden kapitalizme geçiş döneminde; yeni düzene uyumlu din dönüşümü çok kanlı oldu. Güç kullanımı o denli şiddetliydi ki, örneğin, Luther’in çağdaşı olan, ancak Reform’un güç sahiplerinin değil, halkın çıkarı yönünde yapılmasını isteyerek ‘sınıfsız ve devletsiz’ bir toplum düşleyen Alman Thomas Münzer (1440-1525), önderlik ettiği 130 bin...
yonetici
… Türkiye Cumhuriyeti’nin, Bülent Ecevit’in Başbakanlığındaki 56. Hükümeti, yeni bir kredi anlaşması için; Başbakan Yardımcısı Hikmet Uluğbay başkanlığındaki bir kurulu, IMF ile görüşmelerde bulunmak üzere ABD’ne gönderdi. 10 Mart 1999 günü Washington’da yapılan görüşmelerde IMF Türkiye Masası Şefi Carlo Cottarelli, IMF’nin ‘mali destekli yeni bir anlaşma’ yapabilmesi için yani borç vermesi için; Türkiye’nin, Bankalar...