Kısa Yazılar Arşiv

yonetici
… Avrupa Birliği’nin, Dışişleri ve Savunma Yüksek Temsilcisi Solana, yanına genişlemeden sorumlu AB Komisyonu üyesi Günter Verheugen’i alarak, 9 Aralık 1999 gece geç saatlerde Ankara’ya geldi. Helsinki’de yapılacak AB Zirvesi’nde, alınacak kararlar için hükümeti ikna edeceklerdi. Bu iki görevliye, önce Almanya Başbakanı Schröder’in uçağı tahsis edildi. Ancak bu uçak, fax ve telefon konusunda ‘yeterli...
yonetici
… Çanakkale Savaşlarında, İngilizler’in Karma Kolordu Komutanı General William Birdword,Türk askerinin savaşkanlığı konusunda şunları söyleyecektir: “Türk askeri kadar vatanı için gözünü kırpmadan ölen, savaş anında müthiş cesaret ve fırtınalar yaratan; ateş kesildiğinde onun kadar iyi yürekli, yumuşak kalpli, düşmanın yaralarını saran bir asker yeryüzünde görülmemiştir”… İngiliz Generalin Türk askeri için yaptığı tanımlama; Türklerle savaşmış...
yonetici
… 1923-1929 arasında ortalama yüzde 10,9 büyüme sağlandı. Ekonomide elde edilen başarının, başlangıç koşulları gözönüne alındığında büyük boyutlu bir gelişme olduğu açıkça görülüyordu. Herşey, yoktan varedilmişti. 1938’de Türkiye henüz bir sanayi ülkesi değildi ancak bu hedef için tutarlı ve geçerliliği olan bir kalkınma stratejisi oluşturulmuş, bu stratejiye uygun temel yatırımlar yapılarak hızlı bir gelişme...
yonetici
… Cumhuriyet dönemi aydınları, tarihçi ve edebiyatçıları; din, sanat, kültür ve eğitim işleriyle uğraşanlar ve tümünün üzerinde politikacılar; Atatürk’ün bilime dayanan insancı (hümanist) tarih anlayışını, bu anlayışın belirlediği ulusçuluğu ve bağımsız kalkınma düşüncesini anlayamadılar. Dil ve tarih, kültür, ekonomik kalkınma konusunda başlattığı çalışmayı; Türk halkının kurtuluşunun hizmetine sunacak biçimde, işleyip geliştirme görevini yapamadılar. Bu...
yonetici
… Büyük ve önemli işleri hazırlayıp uygularken, her aşamada, her çeşitten düzeysiz bir karşı koymayla karşılaşıyordu. Bitmeyecek gibi görünen gerici saldırı, bezdirici ve gerçekten yıpratıcıydı. Hasta ve yorgundu. Kurtuluş Savaşı ve ara vermeksizin girişilen devrimci atılımlar, bedensel yorgunluğu arttırmış, Savaş’tan sonraki 16 aylık gerilimli mücadele, en az savaş kadar onu yormuştu. Yapılacak daha çok...
yonetici
… Birinci Dünya Savaşı’nda, Avrupa ve Ortadoğu’da 14 742 296 sivil, 9 120 208 asker öldü. Bu sayı, elli ay süren savaş süresince her gün 15 699 insanın ölmesi demekti. Ekonomik ve toplumsal yitikler, insan yitiği kadar ağırdı. Yitirilen maddi servet hesaplanamıyordu. Fransa’nın yalnızca Alman işgaline uğrayan bölgelerinde 300 bin ev tümüyle yıkılmış, 6...
yonetici
… Demokratik Sol Parti, 18 Nisan 1999’da yapılan genel seçimde, oyların yüzde 22’sini alarak birinci parti oldu. Bülent Ecevit DSP-MHP-ANAP’tan oluşan 57. Cumhuriyet Hükümeti’ni kurdu ve başbakanlığını korudu. Başlangıçta, siyasi ayrılıkları çok olan bu üç partinin uzun süre birlikte olamayacağı düşünüldü. Ancak, bu hükümet siyasi ayrılıkları yokmuş gibi ‘uyum içinde çalıştı’; 3,5 yıl iktidarda...
yonetici
… Terakkiperver ve Serbest Fırka, devrimin gelişimi önünde engel oluşturmaya başladığı an kapatılmıştır. Rejim karşıtlığına dönüşme olasılığı beliren bu girişimler, Cumhuriyet yönetimi için tehlike yaratacak bir güce ulaşmadan önlenmiştir. Atatürk, yaşadığı süre içinde, devrimin korunup geliştirilmesi için, olağanüstü dikkat ve duyarlılık göstermiş; demokratik gelişmeyle devrimin korunması, büyük bir başarıyla dengelenmişti… Atatürk’ün sağlığında ve onun...
yonetici
… ABD’nin Büyük Ortadoğu Projesi, Başkan Yardımcısı Dick Cheney’in söylemine göre özetle şöyledir: “Ortadoğu’da etnik kökenli yeni bölge ve devletler oluşturulacak. Suudi Arabistan, Suriye, Irak’ın bir bölümü ve Lübnan’ı içine alan ve Haşimi Krallığı adı verilen yeni bir krallık kurulacak. Sünni Ortadoğu Arapları bu devlet içinde toplanacak. Birinci Dünya Savaşı sonrasında belirlenen yapay sınırlar...
yonetici
… Mustafa Kemal Atatürk, şarta bağlanmış denetimsiz borçların ne anlama geldiğini ve hangi koşullarda alınabileceğini sürekli olarak açıklamış ve Cumhuriyet Yönetimi’nin mali politikasını bu açıklamalar üzerine oturtmuştur. 15 yıl boyunca, TBMM’ni açış konuşmalarının hemen tümünde; bağımsız maliye, denk bütçe, vergi uygulamaları, milli kambiyo ve Türk parasının değerinin korunması üzerine görüş bildirmiş, öneri getirmiştir. Savaş...