DEVLET; BİZDE KÜÇÜLÜYOR ONLARDA BÜYÜYOR

yonetici

… Azgelişmiş ülkelere özelleştirme politikaları dayatan gelişmiş ülkeler, kendi ülkelerinde söylediklerinin tersi uygulamalar yapıyor. Ekonomik alanda, dünyaya en geniş biçimiyle serbest piyasa ilişkileri öneriyorlar ama kendi ülkelerinde geniş kapsamlı karışmacı (müdahaleci) izlenceler uyguluyorlar. Azgelişmiş ülkelere, devletin küçültülmesini önerirken, kendi devletlerini sürekli büyütüyorlar… En gelişmiş 11 OECD ülkesinde, 1960 yılında yüzde 28 olan kamu giderlerinin ulusal gelir içindeki payı; 1988’de yüzde 40,2’ye çıktı. IMF ve OECD verilerine göre, devletin ekonomideki payı 1937–1997 yılları arasındaki 60 yılda; ABD’nde yüzde 8.6’dan yüzde 32.3’e, İngiltere’de yüzde 30’dan yüzde 41’e, Almanya’da yüzde 42.4’den yüzde 49’a, Fransa’da yüzde 29’dan yüzde 54.3’e, Japonya’da ise yüzde 25.4’den yüzde 35’e çıkmıştır. Oysa Türkiye’de devletin ekonomideki payı, 1937 yılında yüzde 80’ler düzeyinde iken 1997 yılında yüzde 26.6’ya düşmüştür… Türkiye’ye ve tüm azgelişmiş ülkelere, kredi açmak için tarım desteklerinin kaldırılmasını koşul koyanlar, kendi tarımlarına büyük fonlar ayırıyor. ABD’nde tarıma verilen devlet desteği 1980 yılında 2,7 milyar dolarken, bu tutar 1986 yılında 25.8 milyar dolara çıkmıştı. AB üyesi ülkeler bu desteği aynı süre içinde 6.2 milyar dolardan 21.5 milyar dolara çıkarmıştı. Azgelişmiş ülkelerde ulusal sanayi ve tarım yok olurken, gelişmiş ülkeler, yalnızca tarım ürünü dışsatımlayan (ihraç eden) bu ülkelere tarımsal ürün satıyorlar…

Kaynak: METİN AYDOĞAN; “Bitmeyen Oyun”

 

yonetici
yonetici

Yorum Yapabilirsiniz

seventeen − 11 =