ANADOLU PAYLAŞILIYOR

yonetici

… Birinci Dünya Savaşı, biter bitmez, Osmanlı İmparatorluğu hızla işgal edildi. İngiltere başta olmak üzere, Savaşın galipleri; uzun yıllar bir denge unsuru olarak yaşamasına izin verdikleri İmparatorluğu ortadan kaldırmaya karar vermişlerdi. Jeopolitik konum, Boğazlar, değerli madenler ve Ortadoğu petrolleriyle bu büyük ve varsıl ülke, Türklerin elinden alınacaktı. Savaş öncesi yapılan gizli anlaşmalarda; Boğazlar ve çevresi ile Trabzon ve Erzurum’a kadarki toprakları Rusya; Suriye, Antep ve Adana’yı Fransa; Antalya, Konya ve çevresini İtalya; Filistin, Irak ve Arap yarımadasındaki toprakları da İngiltere alacaktı. Doğu Anadolu’da bir Ermeni ve bir Kürt devleti kurulacaktı… Savaştan sonra, devrim nedeniyle paylaşımdan çekilen Rusya dışındaki ülkeler, kendilerine ayrılan yörelere girdiler. Rusya’nın payı ise ortak işgale açıldı. Yunanistan’a ‘taşeron işgalci ülke’ olarak İzmir ve çevresi verildi… Rus Devrimi, ideolojik bir karşıtlık oluşturması yanında, 22 milyon kilometrekarelik Rusya’yı kapitalist dünyadan koparmıştı. Almanya, savaş tazminatı ödeyecek durumda değildi. Uzak Doğu’da yeni bir kazanım yoktu. Uzun süren savaş, gelişmiş ülkelerde tehlikeli toplumsal sorunlar yaratmıştı. Almanya, İtalya ve Macaristan’da güçlü sosyalist hareketler ortaya çıkmış, İngiltere tarihinin en yaygın işçi grevleriyle karşılaşmıştı… Türk topraklarının paylaşımında ortaya çıkabilecek bir olumsuzluk, azalan savaş kazanımlarını da yok edecekti. Bu konuda ödün verilmeyecek, Anadolu’daki Türk egemenliğine son verilecekti… 10 Ağustos 1920’de Sevr imzalandı. Bu anlaşmaya göre; Padişah, antlaşma hükümlerine karşı gelmediği sürece saltanatını sürdürecekti. Ordu dağıtılacak, Askeri eğitim kurumları kapatılacaktır. Boğazlar ve İstanbul çevresinde bağımsız bir yönetim oluşturulacak ve bu yönetimin yürütücü kurulunda Türklerin oy hakkı olmayacaktır. İzmir ve çevresini yönetmek üzere bir meclis oluşturulacak, bu meclis 5 yıl sonra yöreyi Yunanistan’a verebilecektir. Ermeni devletinin sınırlarını, ABD Başkanı Wilson saptayacaktır. Kürt devleti Ermenistan’dan bir yıl sonra kurulacaktır. Ülkeden ayrılmış olan azınlıklar geri dönebilecek ve bunun giderini Türkler karşılayacaktır. Türkiye’nin maliyesini, oluşturulacak bir kurul yönetecek, bu kurul, Gümrükler genel müdürünü atayacak ve dilerse görevden alacaktır. Kurul, Osmanlı Bankası ve Düyun-u Umumiye ile işbirliği yaparak çalışacak ve kararlarına karşı çıkılmayacaktır…

Kaynak: METİN AYDOĞAN; “Yeni Dünya Düzeni Kemalizm ve Türkiye”

yonetici
yonetici

Yorum Yapabilirsiniz

four × three =