Aylık Arşiv:: Aralık 2018

yonetici
… Cumhuriyet dönemi aydınları, tarihçi ve edebiyatçıları; din, sanat, kültür ve eğitim işleriyle uğraşanlar ve tümünün üzerinde politikacılar; Atatürk’ün bilime dayanan insancı (hümanist) tarih anlayışını, bu anlayışın belirlediği ulusçuluğu ve bağımsız kalkınma düşüncesini anlayamadılar. Dil ve tarih, kültür, ekonomik kalkınma konusunda başlattığı çalışmayı; Türk halkının kurtuluşunun hizmetine sunacak biçimde, işleyip geliştirme görevini yapamadılar. Bu...
yonetici
… Büyük ve önemli işleri hazırlayıp uygularken, her aşamada, her çeşitten düzeysiz bir karşı koymayla karşılaşıyordu. Bitmeyecek gibi görünen gerici saldırı, bezdirici ve gerçekten yıpratıcıydı. Hasta ve yorgundu. Kurtuluş Savaşı ve ara vermeksizin girişilen devrimci atılımlar, bedensel yorgunluğu arttırmış, Savaş’tan sonraki 16 aylık gerilimli mücadele, en az savaş kadar onu yormuştu. Yapılacak daha çok...
yonetici
İslam içindeki konumları tartışmalı olan Emeviler, ‘Halifeliği babadan oğula geçen bir hanedanlık’ yaptılar. ‘İslamiyeti, hor gören’ halifeler çıkardılar. ‘Din dışı görünüm veren bir devlet’ kurdular. Halifelik için Mekke’ye saldırıp ‘Kabe’yi yıktılar’. Sekizinci yüzyılın ortalarına dek, yetmiş yıl Türklere saldırdılar. Kent ve köyleri yakıp yıktılar. Servetlerini yağmalayıp, onbinlerce Türk ve Acem öldürdüler. Kadın ve çocukları...
yonetici
… Birinci Dünya Savaşı’nda, Avrupa ve Ortadoğu’da 14 742 296 sivil, 9 120 208 asker öldü. Bu sayı, elli ay süren savaş süresince her gün 15 699 insanın ölmesi demekti. Ekonomik ve toplumsal yitikler, insan yitiği kadar ağırdı. Yitirilen maddi servet hesaplanamıyordu. Fransa’nın yalnızca Alman işgaline uğrayan bölgelerinde 300 bin ev tümüyle yıkılmış, 6...
yonetici
… Demokratik Sol Parti, 18 Nisan 1999’da yapılan genel seçimde, oyların yüzde 22’sini alarak birinci parti oldu. Bülent Ecevit DSP-MHP-ANAP’tan oluşan 57. Cumhuriyet Hükümeti’ni kurdu ve başbakanlığını korudu. Başlangıçta, siyasi ayrılıkları çok olan bu üç partinin uzun süre birlikte olamayacağı düşünüldü. Ancak, bu hükümet siyasi ayrılıkları yokmuş gibi ‘uyum içinde çalıştı’; 3,5 yıl iktidarda...
yonetici
… Terakkiperver ve Serbest Fırka, devrimin gelişimi önünde engel oluşturmaya başladığı an kapatılmıştır. Rejim karşıtlığına dönüşme olasılığı beliren bu girişimler, Cumhuriyet yönetimi için tehlike yaratacak bir güce ulaşmadan önlenmiştir. Atatürk, yaşadığı süre içinde, devrimin korunup geliştirilmesi için, olağanüstü dikkat ve duyarlılık göstermiş; demokratik gelişmeyle devrimin korunması, büyük bir başarıyla dengelenmişti… Atatürk’ün sağlığında ve onun...
yonetici
… ABD’nin Büyük Ortadoğu Projesi, Başkan Yardımcısı Dick Cheney’in söylemine göre özetle şöyledir: “Ortadoğu’da etnik kökenli yeni bölge ve devletler oluşturulacak. Suudi Arabistan, Suriye, Irak’ın bir bölümü ve Lübnan’ı içine alan ve Haşimi Krallığı adı verilen yeni bir krallık kurulacak. Sünni Ortadoğu Arapları bu devlet içinde toplanacak. Birinci Dünya Savaşı sonrasında belirlenen yapay sınırlar...
yonetici
… Mustafa Kemal Atatürk, şarta bağlanmış denetimsiz borçların ne anlama geldiğini ve hangi koşullarda alınabileceğini sürekli olarak açıklamış ve Cumhuriyet Yönetimi’nin mali politikasını bu açıklamalar üzerine oturtmuştur. 15 yıl boyunca, TBMM’ni açış konuşmalarının hemen tümünde; bağımsız maliye, denk bütçe, vergi uygulamaları, milli kambiyo ve Türk parasının değerinin korunması üzerine görüş bildirmiş, öneri getirmiştir. Savaş...
yonetici
… Kapitalist üretime geçerek Ortaçağ’dan çıkmaya başlayan Avrupalılar, dış pazarlara açılmak zorundaydılar. Varsıllığına ulaşmayı saplantı durumuna getirdikleri Hindistan, onlar için ‘sonsuz’ büyüklükte bir dünya hazinesiydi. Bilinmeyen deniz yollarının, ulaşılmamış kıtaların, tanınmayan halkların ve uygarlıkların bulunması hep Hindistan’a ulaşma uğruna verilen çabalardı. Kristof Kolomb, Hindistan’a gideceğim diye Amerika’yı bulmuştu… Hindistan’a ilk önce gelenler Portekizliler oldu....
yonetici
… Kahramanmaraş olayları, ülkücülerin beğendiği bir filmi oynatan sinemadan çıkanlar üzerine, bir ses bombası atılmasıyla başladı. Yalnızca bir kişinin ayağından yaralanmasına karşın, bir gün içinde ve karşılıklı olmak üzere önce TÖB-DER üyesi iki öğretmen, ardından iki ülkücü öldürüldü… 22 Aralık’ta dört cenaze birden kaldırılacaktı. Kentin hemen her yerinde, Alevilere karşı halkı çatışmaya çağıran yalana...