Aylık Arşiv:: Aralık 2018

yonetici
Türkiye’de bugüne dek; 90 elektrik santrali, 11 liman, 41 kamu işletmesi, 121 kuruluştaki kamu hissesi, 11 otel-sosyal tesis, 4 bin 85 taşınmaz, 37 maden sahası, 4 gemi, 6 bin 808 makine-teçhizat, 155 isim hakkı, marka ve araç muayene hizmetleri özelleştirilmiştir. Satışların toplam tutarı 68,2 milyar dolardır. Ortak bir özellik olarak, satış bedelleri düşüktür ve...
yonetici
“Türkiye’ye yönelik ütopik Anglo-Amerikan stratejisi, Türkiye’nin stratejik potansiyelini, onun bir ulus olarak dağılma sürecinde sonuna dek kullanmaktadır. Türkiye, Afrika ve Asya kavşağının, Akdeniz’i ve Hint Okyanusu’nu bağlayan Ortadoğu’nun Kuzey unsurudur. Genelde Asya’ya, Mısır kanalıyla da Afrika’ya önemli bağlantılar sağlamaktadır. Temiz su kaynaklarına sahiptir. Türk işgücü, koşullar yerine getirilirse iyi bir potansiyele sahiptir. Türkiye bu...
Metin Aydoğan
Bu ülkede; ulusal değerler tümüyle yok olmadıysa, ulus yaşam yeteneğini tümden yitirmediyse, insanlar kendi haklarına yabancılaşmadıysa ve gelecek kuşaklara acı çekecekleri bir gelecek bırakılmayacaksa; Atatürk bugün her zamankinden çok önem kazanmış demektir. Bu durum, isteğe bağlı olmayan nesnel bir gerçekliktir. Olumsuzluklardan kurtulmak için, Kurtuluş Savaşı ve devrimler, öncesi ve sonrasıyla dikkatlice incelenmeli, güncelliğini koruyan...
yonetici
İslam içindeki konumları tartışmalı olan Emeviler, ‘Halifeliği babadan oğula geçen bir hanedanlık’ yaptılar. ‘İslamiyeti, hor gören’ halifeler çıkardılar. ‘Din dışı görünüm veren bir devlet’ kurdular. Halifelik için Mekke’ye saldırıp ‘Kabe’yi yıktılar’. Sekizinci yüzyılın ortalarına dek, yetmiş yıl Türklere saldırdılar. Kent ve köyleri yakıp yıktılar. Servetlerini yağmalayıp, onbinlerce Türk ve Acem öldürdüler. Kadın ve çocukları...
yonetici
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi’nin verilerine göre, Suriyeli sığınmacıların 1 046 104’ünü 0-9 yaş grubu oluşturuyor. Suriye’de savaş 7 yıl önce 2011’de başladığına göre, bunların büyük bölümünün Türkiye’de doğduğu görülüyor. Türkiye’deki kayıtlı Suriyelilerin yüzde 47.39’u 0-18 yaş aralığında bulunuyor… Şanlıurfa’da 462 bin, Hatay’da 439 bin, Gaziantep’te 412 bin, Adana’da 227 bin, Mersin’de 207 bin olmak...
yonetici
… Türkiye Cumhuriyeti’nin, Bülent Ecevit’in Başbakanlığındaki 56. Hükümeti, yeni bir kredi anlaşması için; Başbakan Yardımcısı Hikmet Uluğbay başkanlığındaki bir kurulu, IMF ile görüşmelerde bulunmak üzere ABD’ne gönderdi. 10 Mart 1999 günü Washington’da yapılan görüşmelerde IMF Türkiye Masası Şefi Carlo Cottarelli, IMF’nin ‘mali destekli yeni bir anlaşma’ yapabilmesi için yani borç vermesi için; Türkiye’nin, Bankalar...
yonetici
… Türk geleneklerinde, toplumun hemen tümü tarafından benimsenen ve doğal bir davranış gibi içtenlikle uygulanan konuksever bir anlayış vardır. Eski Türkler, konuğa önem vermeyi, atadan gelen kalıt olarak görmüşler, toplum yaşamının hemen her alanına yaymışlardır. Türk insanı için ‘konuk ağırlama’, yerine getirilmesi gereken bir görev, ‘bir insanlık ve ahlak sorunudur’. Konuk, ‘kutluluk ve uğur...
yonetici
… CHP Hükümeti, 4 Mayıs 1950 de, NATO’ya girmek için resmen başvurdu. Başvuru yapıldığında İsmet İnönü Cumhurbaşkanı’ydı. CHP, iki hafta sonra yapılan seçimleri yitirince, NATO’ya girme ‘onuru’ Demokrat Parti’ye kaldı… Türkiye; yeni ‘müttefki’ ABD, eski ‘müttefikleri’ İngiltere ve Fransa’nın istemiyor görünmeleri nedeniyle, o aşamada NATO’ya alınmadı. 1950 Temmuz’unda Türkiye’ye gelen ABD Senatörü Cain “Kore’ye...
yonetici
Yıl 2017, Bangladeş’in Chittgong limanındayız. Gemiden inmiş limanın çıkış kapısına doğru gidiyordum. Takkeli, entari ya da şalvar giyimli, yaşlı birisi ile hafifçe çarpıştık. Nedeni o olmamasına karşın özür diledi ve konuşmaya başladık. Nereli olduğumu sordu. Türk olduğumu söyledim. Hiç beklemediğim bir cevap verdi; “Atatürk’ün çocuğusun yani” dedi. Heyecanlanmıştım. Sohbeti sürdürdüm. Birçok kimseye inanılmaz gelebilir...
yonetici
… Barclays Bank eski Başkanı, İngiltere Bankalar Birliği Başkanı ve İngiltere Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Andrew Buxton, Türk bankacılığı için 29 Kasım 2000’de şunları söylemişti: “Türkiye’de finansal hizmetlerin yaygınlaştırılması ve genişletilmesi için birleşmeler gerçekleştirilecek ve bazı bankalar yok olacaktır; bazı bankaların gerçekten yok olması gerekiyor”… Andrew Buxton, bazı bankaların yok olması gerektiğini söylerken,...