Aylık Arşiv:: Kasım 2018

yonetici
30 Kasım 1925’te kabul edilen yasayla Tekke ve Zaviyeler kapatıldı. Bu yasayla, şeyhler ve dervişler, tekkelerini kapatmakla kalmadılar, yan örgütleri durumundaki derneklerini de dağıttılar. Kendilerine ayrıcalık sağladığına inandıkları garip giysilerini de çıkardılar. Herkes gibi; ceket, iskarpin, pantolon, kasket ya da şapka giydiler, kravat taktılar. Sokakta hiç kimse, onları artık diğer insanlardan ayıramıyordu. “Başkasının sadakasıyla...
yonetici
… Kurtuluş Savaşı’nın bitiminden hemen sonra, daha Cumhuriyet ilan edilmeden 17 Şubat 1923’te, çiftçi, tüccar, sanayici ve işçi temsilcilerinin oluşturduğu 1135 delege ile İzmir İktisat Kongresi toplandı. Kongrede bu dört kesim istek ve önerilerini dile getirdiler, ekonomiyle ilgili kararlar aldılar. Mustafa Kemal burada yaptığı konuşmada; “Sanayinin gelişmesini ihmal etmemeliyiz. Ticaretimizi yabancıların eline bırakamayız. Bırakırsak,...
yonetici
… Yazılı tarihin çok öncesine giden ve yaygın bir iç içe geçmişlik içeren Çin-Türk ilişkileri, ikibin yıllık ‘Üç Sülale’ döneminde birçok ortak hanedanlık ve bölgesel egemenlik yarattı. İlişkiler, Çin uygarlığını ileri sıçratan kavşaklardan biri olan M.Ö. 9.yüzyılda yeni bir aşamaya ulaştı. Tarım tekniklerini bilen, at yetiştiren ve gelişkin savaş arabaları kullanan Türk boyları, Çin...
yonetici
“Bir ülke ne zaman parçalanır?… Şiddet içeren karışıklıklar parçalanmanın ön adımlarıdır. Türkiye’nin bölünme sürecinin psikolojik aşaması tamamlandı. Türkiye parçalara ayrılmış durumdadır. Sınırları yakında değişecektir. Sorun, bölünme iki ayrı devlet şeklinde mi olacak yoksa Türkiye’ye dahil bir federasyon mu o henüz belli değil”. Michael Rubin Bir neo-con tetikçisi, ‘American Enterprise Institute’ Üyesi ve ‘Naval Postgraduate...
Metin Aydoğan
… İşgalcilerle işbirliği halindeki molla grupları ve onların siyasi temsilcisi konumundaki Hürriyet ve İtilâf Fırkası; Kurtuluş savaşı süresince, Ankara’ya tertip içindeydi. Güçlerini, ülkenin ticaretine ve mali yaşamına egemen olan azınlıklardan alıyorlardı. Onlar için gerçek düşman; ‘bolşevik ve ittihatçı’ saydıkları Kemalistlerdi… 15 Mayıs 1922’de, içlerinde din adamlarının da bulunduğu 76 kişi; İngiltere’nin İstanbul Yüksek Komiserliği’ne...
yonetici
… Arapların yaşadığı topraklarda kurulan ilk Türk devleti, Mısır’da kurulan Tolunoğulları’ydı (868-905). Daha sonra yine Mısır’da Akşit (935-969) ve Memluk (1250-1517) devletleri kuruldu. Samanoğulları (874-999), Karahanlılar (932 -1212), Gazneliler (962-1183), Gorlulular (1148-1215); İran Yaylası ile Orta Asya’da kurulan ve Araplarla ilişki geliştiren öbür Müslüman Türk devletleriydi. Büyük Selçuklular, Mısır dışındaki Abbasi topraklarının tümünü egemenlikleri...
yonetici
… Amerikalı araştırmacılar; Amerika Birleşik Devletleri’nde 1969 ile 1976 arasında fabrikaların kapanması ya da üretimin denizaşırı ülkelere taşınması sonucu, 22,3 milyon kişinin işinden olduğunu hesaplamaktadır. Araştırma 70’li yılların tümüne uygulandığında on yıllık dönemde bu sayının 35 milyona çıktığı görülmektedir. ABD yönetimleri, yeni işyeri açıldığını tekrarlayıp durdular ama bu işlerin büyük çoğunluğu; perakende satış elemanı,...
yonetici
… 1970 yılında, ülkücü devrimci çatışması yayılırken, Adalet Partisi iktidarı olaylara karışmıyor görünüyor ancak el altından olayları yönlendiriyordu. Her iki kesim için de, ilerde kullanılmak üzere raporlar hazırlatıyor, kışkırtıcı ajan kullanımını mükemmel sayılabilecek bir ustalıkla işletiyordu… Hükümet, bu aşamada kimi araştırmacıların ‘CIA programı’ adını verdiği, ‘uzun vadeli ve çok aşamalı bir plan uygulamaya soktu’…...
yonetici
… Öğretmen üzerine 1945’ten beri kurulan ve bugüne dek süren baskı, Cumhuriyet’le kazanılan pek çok değeri yok etti. Milli eğitimde günümüzde yaşanan bozulmaya neden oldu. Oysa Atatürk, ‘geleceğin nesillerini yetiştirecek olan’ öğretmenlere büyük önem veriyor, Türkiye’yi kurtuluşa götürecek ‘gerçek zaferi’, öğretmenlerin kazanacağını söylüyordu. Kurtuluş Savaşı’ndan hemen sonra, 27 Ekim 1922’de Bursa’da kendisini dinlemek için...
yonetici
… Kemal Derviş, ‘Çerçeve Programından’ 26 gün sonra 14 Nisan 2001’de, ‘Güçlü Ekonomiye Geçiş’ adını verdiği bir program daha açıkladı. ‘Çerçeve Program’, daha çok bankacılığı ilgilendiren mali konulara ağırlık verirken, ‘Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı’ mali konuları da içermek koşuluyla kapsamını genişletiyor, siyasi ve toplusal konuları da içeriyordu. ‘15 Günde 15 Yasa’ olarak anılan yıkıcı...