Aylık Arşiv:: Ekim 2018

yonetici
… 1938-1960 arası, Türkiye’deki aydın kırımının ilk evresidir. Atatürk’ün yakın çevresinin yönetimden uzaklaştırılmasıyla başlayan, yazar ve düşünürlerin sudan gerekçelerle tutuklanıp cezalandırıldığı bu dönemin gerçek yükünü, Köy Enstitüsü çıkışlı öğretmenler çekti. Sürekli olarak hükümet baskısıyla karşılaştılar. Soruşturuldular, sürüldüler ve tutuklandılar. Yüksek okul mezunu olmalarına karşın (Yüksek Köy Enstitüsü çıkışlılar), bir bölümü yedek subay yapılmadı. Valiler,...
yonetici
Su katılmamış bir yurtsever ve kararlı bir anti-emperyalist olan Attila İlhan’ı 11 Ekim 2005’te sonsuzluğa uğurladık. Düşünceleri, şiirleri ve romanlarıyla evrenselliğe ulaşan yüksek nitelikli bu sanat adamı; Türk kültürüne kalın ve kalıcı bir iz bırakarak aramızdan ayrıldı. Attila İlhan, devrimci kişiliğinden ve ilkelerinden ödün vermeyerek kalemiyle savaştı ve yalnızca yaşadığı dönemde değil, etkisini gelecekte...
yonetici
… 57. Hükümetin 2002’de IMF’ye verdiği ‘niyet mektubunda’ tarımla ilgili şu sözler yer alıyordu: “Tarım politikalarının reformunda, tüm dolaylı destek politikasından 2002 sonuna kadar kademeli olarak vazgeçilecek ve Doğrudan Gelir Desteği sisteminin uygulanmasına geçilecektir”… ‘Doğrudan Gelir Desteği’ olarak tanımlanan ve devlet desteğini tarım kesiminden çekecek olan girişim, Türkiye’nin koşullarına uymayan ve gelişmiş hiçbir ülkede...
yonetici
8 Ekim 1912’de başlayan ve utanç verici bir yenilgiyle sonuçlanan Balkan Savaşı’nda, günümüzde ders alınması gereken birçok yön vardır. Balkan yenilgisinin nedeni, savaşı başlatan ülkelerin güçlü olması değil, yarı-sömürge haline getirilen Osmanlı İmparatorluğu’nda devlet yapısının içten çürümesiydi. Ordunun gereksinimleri karşılanmıyor, uzun yıllar yeniliklere kapatılarak baskı altına alınıyordu. İktidarlarını korumayı tek siyasi ölçüt sayan padişahlar,...
yonetici
… Ankara İstiklâl Mahkemesi, elli sanıktan; dördüne ölüm, dokuzuna onar yıl hapis cezası verdi; otuz yedi sanığı suçsuz buldu. Ölüm cezası verilenler; İttihatçı gizli örgütün önderleri, Eski Maliye Nazırı Cavit Bey, Eski İaşe Nazırı Kara Kemal, Artvin Milletvekili Hilmi Bey ve İttihat ve Terakki’nin Yazmanı Nail Bey’di… Cezaların uygulanmaması için, Avrupa’da baskı düzeyine ulaşan...
yonetici
… Pazar genişletmek ve kâr oranlarını arttırmak için dışarıya açılan uluslar arası şirketlerin, amaçlarına ters düşen davranışlar içine girmesi kuşkusuz beklenemez. Uluslararası şirketler, denizaşırı ülkelerde ürettiği malları, o ülkenin dışsatımı olarak dışarıya göndermez. Böyle bir girişim, pazar daralmasına yol açacak ve şirketin kendi kendine rakip olacağı anlamına gelecektir. Bu tür uygulamalar uluslararası şirketler için,...
yonetici
İstanbul, 3,5 yıllık Kurtuluş Savaşı’ndan sonra 6 Ekim 1923 günü Şükrü Naili Paşa komutasındaki 3.Kolordu’nun kente girmesiyle işgalden kurtarıldı. Birkaç yıl öncesinde düşlere bile giremeyen ve Anadolu’daki halk savaşıyla sağlanan bu başarı, Türk ulusu için kuşkusuz büyük bir olaydı. Ancak, bu olayın İstanbul için, kurtuluşun ötesinde tarihsel ve kültürel bir boyutu vardı. İstanbul, çürüyen bir...
yonetici
… Ekonomiyle ilgili görüşlerini bıkmadan yineleyerek, Türkiye’de yeterince bilinmeyen bu konuyu gündemde tuttu; ulusal bilinç yaratmaya çalıştı. Genç Cumhuriyetin güçlenip varlığını koruması için; halkın gereksinimlerini karşılanması, bunun için de üretimin arttırılması gerektiğini söylüyordu. Ona göre; ekonomik bağımsızlık ve ulusal üretim olmadan, büyük özveriler ve savaşlarla kan pahasına kazanılan siyasi bağımsızlık korunamayacak ve eski duruma...
yonetici
… Hakimiyeti Milliye’de yayımlanan 15 Temmuz 1920 yazısı, Anadolu’da kıt olanaklarla çıkarılan küçük bir gazetenin baş yazısı olma niteliğini aşıyor ve emperyalizme karşı evrensel boyutlu bir manifestoya dönüşüyordu. Atatürk Türk halkını “ayaklanmaya” çağırdığı bu yazıda, gerçeği yansıtan devrimci düşüncelerini, yalın ve içten bir anlatımla açıklıyor, Anadolu’daki anti-emperyalist direnişin uluslararası niteliğini ortaya koyuyordu. Şöyle söylüyordu:...
yonetici
… Başbakan Bülent Ecevit 27 Mart 2002’de yaptığı açıklamada, MHP, ANAP ve DSP’nin oluşturduğu 57. Hükümetin çok başarılı olduğunu söyledi ve “2,5 yıllık kısa bir süre içinde; IMF, Dünya Bankası ve Avrupa Birliği’nin isteklerini karşılayabilecek nitelikte yaklaşık 250 yasa çıkardık” dedi. Ecevit, 2,5 yılda çıkarılan 250 yasayla, dış istekleri karşıladığını, hiç rahatsızlık duymadan açıklıyor...