Aylık Arşiv:: Ekim 2018

yonetici
… Maliye Bakanlığı, geçmişte ve günümüzde örneği olmayan bir işe girişerek, devlete ait binaları da satmaya karar verdi. Bakanlık, binaların ‘Sukuk’ adı verilen ‘İslami finans’ yoluyla satılacağını açıklandı. Sermaye Piyasası Kurumu; sukuku; ‘faizin yasak olduğu İslam dünyasında, faizsiz İslami yatırım araçları piyasasının temeli’ biçiminde tanımlıyor. Görünüşte, faizden kaçınma uygulaması olarak getirilen bu Orta Çağ...
yonetici
… Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım, 14 Ocak 1923 günü öldü. 13 gün sonra 27 Ocak’ta İzmir’e gelen Mustafa Kemal, annesinin mezarı başında, bugün herkesin ders alması gereken bir konuşma yaptı ve şunları söyledi: “Zavallı annem ulusun tümü için ülkü haline gelen İzmir’in kutsal toprağına bedenini vermiş bulunuyor. Arkadaşlar, ölüm yaradılışın en doğal yasasıdır. Ancak...
yonetici
Birinci Dünya Savaşı 28 Temmuz 1914’de başladı. Osmanlı İmparatorluğu, savaş sürerken ve hiçbir neden yokken 30 Ekim 1914’te bu emperyalist savaşa katıldı. Bir gün önce, 29 Ekim 1914 günü herhangi bir bildirimde bulunmadan Rus limanlarını bombalamıştı. Osmanlı İmparatorluğu’nun Dünya Savaşı’na katılması anlamına gelen bu eylem, önceden hazırlanmış bir tasarımdı ve çok dar bir kadro...
yonetici
… Hastalığının ağırlaşması nedeniyle güçlükle hazırladığı 1 Kasım 1938 söylevi, Meclis’de kendisi okumak istemektedir. Hastalığın düzeyini anlamış, “Ankara’ya gidelim, ne olacaksam orada olayım” diyerek ve ‘millete son kez seslenmek için’ Başkent’e gitmek istemektedir. Ankara Belediyesi, Cumhuriyet Bayramı’nda “geçit töreninin yapılacağı Hipodrom’da, Şeref Tribününe, ivedi olarak bir asansör yaptırmıştır. Ancak, hekimler ve yakın çevresi bilmektedir...
yonetici
1923 yılında Türkiye’de; Cumhuriyetin tarihsel evrimini, evrensel boyutunu ve gerçek niteliğini kavramış, aydın kesim yok gibiydi. O güne dek, Türkiye’de, cumhuriyetçilik adına, bir düşünce akımı gelişmemiş, herhangi bir örgütlü eylem gerçekleştirilmemişti… Mustafa Kemal, zaferden sonraki bir yıllık yoğun çalışmasıyla, Türkiye’yi, düşündüğü yenileşme yoluna sokmuştu. 11 ay içinde; saltanat kaldırılmış, hilafet varlığına izin verilen edilgen...
yonetici
… Saltanatın kaldırılması gündeme gelmişti. Türkiye, çok duyarlı bir kavşak noktasındaydı ve toplumsal denge, en küçük bir yanlış hareketle bozulabilecek durumdaydı. 30 Ekim 1922’de Meclis Başkanlığı’na, 80 imzalı bir önerge verildi. Onun da imzaladığı önergede, “Osmanlı İmparatorluğu’nun artık yıkıldığı, yeni bir Türk devletinin doğduğu, Anayasal düzen ile egemenlik haklarının millete ait olduğu” söyleniyor, kabul...
yonetici
… Sakarya Savaşı’nda, ordunun silah, yiyecek ve giyecek gereksinimi, en alt düzeyde bile karşılanamıyordu. Askere yemek olarak çoğu kez yalnızca, ‘bir avuç tahıl ya da kuru ekmek’ verilebiliyordu. Açlığa karşı doğadan ot toplayan erler, kimi zaman zehirli otları yiyor, bu da hastalıklara, hatta ölümlere yol açıyordu. “Askeri otlamaya çıkardım” tümcesi, komutanların günlük dillerine yerleşen...
yonetici
… Türk Düşünürü Farabi’nin müziğe yaptığı katkı ve bu katkının Avrupa’ya etkisi, bugün ne yazık ki unutulmuş ve buluşlarına başkalarınca el konulmuştur. Kitab-ül Musiki adlı yapıtıyla, müziğin kurallarını ve kuramını yazdı. Kitabı, 17. Yüzyıl’a dek Avrupa müziğine yön veren temel kaynaklardan biri oldu. Batı’ya, üçlü biçimin majördeki oranının 5/4, minördeki oranının 6/5 olduğunu Farabi...
yonetici
… Atatürk’ün öncülük ettiği tarih araştırmaları, Türk tarihi ile ilgili gerçeği ortaya çıkarıyordu. Sahipsizlik nedeniyle Batılıların yok saydığı Türk tarihi, Avrupa kültürünün erişemeyeceği kadar geniş ve onu çok aşan bir kıdeme sahipti. Anadolu’nun değişik yörelerinde, özellikle Ankara, Sivas, Kayseri ve Adana’da yapılan kazılar herkesi şaşırtan sonuçlar ortaya çıkarmıştı. Eski dönemlerin karanlıkları, somut bulgularla aydınlatılmış,...
yonetici
… 4 Temmuz 2003 günü, saat 12:00’de, yüz kadar donanımı yüksek Amerikan askeri, yanlarına aldıkları dört yüz silahlı Kürt milisle birlikte, Kuzey Irak’ın Süleymaniye kentinde iki katlı Türk İrtibat binasına baskın düzenledi. Haber verilmemiş ve hiçbir uyarıda bulunulmamıştı. İçerde 11 subay ve 8 konuk bulunuyordu. Komutan, çatışma yerine konuşmayı yeğlemiş ve kapıyı açtırmıştı. Ancak,...