Aylık Arşiv:: Eylül 2018

Metin Aydoğan
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yaklaşık iki yıl önce, Türkiye‘nin 490 ton olan Altın rezervinin 450 tonunun, İngiltere Merkez Bankası Bank Of England’da ‘emanette’ olduğunu açıklamıştı. Altınların ne amaçla gönderildiğine yönelik, bugüne dek bir açıklama yapılmadı. Kimi devletler, altınlarını savaş durumunda dost bildiği savaş dışı ülkelere, ‘depolama ve güvenlik’ amacıyla gönderiyordu. Türkiye altınlarını bu amaçla...
Metin Aydoğan
Osmanlı tarihçilerine göre; Türkler İslamiyet öncesinde göçebe barbarlardı, bilim ve edebiyata uygun bir dilleri yoktu, Türkçe Arapça ve Farsça’nın sözcük ve kural egemenliği altına girmeden yaşayamazdı. Türkler, “uygarlık bakımından tarihsiz, bilim ve edebiyat bakımından dilsizdi”.(x) Devlet politikasına dönüştürülen ortak söylem böyleydi. Atatürk, kişisel araştırmalarla başlayıp bilimsel ve toplumsal bir devrim niteliği kazanan Türk dil...
Metin Aydoğan
Türkiye’de bugün yaygın ve yoğun bir kimliksizleşme yaşanıyor. Yetki ve güç sahipleri, işbirlikçiler, din adamı görünümlü çıkarcılar; aynı yerden buyruk almışçasına, ülkeyi ayakta tutan değerlere saldırıyor. Bu tutum, kalıcılığı olan politik işleyiş durumuna getiriliyor. Yozlaşma ve yabancılaşmanın, Batıcılık ya da Arapçılık olarak geçerliliği olan bir yaşam biçimi haline gelmesinin bir nedeni olmalıdır. Bu neden,...
Metin Aydoğan
[… Amerikalı yetkililer, Türkiye’yi o denli dirençsiz, kendilerini o denli egemen görüyordu ki, Büyük Ortadoğu Projesi’nin bölgeye, bağlı olarak Türkiye’ye yapacağı etkiyi açıklamaktan çekinmiyorlardı. Gerçek amaçlarını diplomatik söylemler içinde gizlemeden olduğu gibi söylediler. ABD Başkanı George W.Bush’un danışmanı, ünlü stratejist James Blackwel bunlardan biriydi. Blackwel, Senato’da BOP ile ilgili yaptığı konuşmada, Ortadoğu ülkelerini Guliver...
Metin Aydoğan
Cumhurbaşkanı R. Tayyip Erdoğan, Resmi Gazete’de yayınladığı cumhurbaşkanı kararıyla kendisini Türkiye Varlık Fonu (TVF) başkanlığına getirdi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ı Başkan Yardımcısı, Zafer Sönmez’i Genel Müdür yaptı. Varlık Fonu, Türkiye’nin kamusal varlığını oluşturan büyük işletmelerin, devredildiği bir anonim şirkettir. Ziraat Bankası, TPAO, Borsa İstanbul, Türksat, Telekom, Halk Bankası, Eti Maden, Milli Piyango,...
Metin Aydoğan
… İşçi ücretlerinin düşmesiyle, örgütsüzleştirme ve sendikasızlaştırma gibi Yeni Dünya Düzeni uygulamaları arasında kopmaz bağlar vardır. İşçilerin ücretlerini, ulaştıkları örgütsel düzey belirler. En az ücret alan işçi en örgütsüz işçidir. Bu her zaman böyledir. Sendikalarının etkinliğini kırarak işçilerin toplu pazarlık olanağını kısıtlamak aynı zamanda, onların ücretlerini de kısıtlamaktır. Bu nedenle, uluslararası şirketlerin dış ülkelere...
Metin Aydoğan
… Tunus, Türk devriminden etkilenen bir başka Arap ülkesidir. Bu etki, yalnızca Kurtuluş Savaşı dönemi ile sınırlı kalmamış, Mısır ve Cezayir’de olduğu gibi, Cumhuriyet dönemini de kapsamıştır. Uygarlık, çağdaşlık, devletçilik, cumhuriyetçilik, laiklik ve ulusçuluk gibi Kemalist kavram ve ilkeler; Tunus’da aynı anlayışla uygulanmaya çalışılmıştır… 1956 Yılında Tunus’ta Cumhuriyet ilan edildiğinde, aynı yıl çıkarılan, ‘Kişisel...
Metin Aydoğan
… Sosyalistler, ulusların kaderlerini tayin hakkını benimser ve kendi ulusu gibi başka ulusların da bu hakkı kullanması için savaşım verir. Bu savaşımı yalnızca sosyalist olmanın değil, demokrat olmanın da koşulu sayar; bağımsızlığa yönelen ulusal hareketleri destekler… Bu desteğin olmazsa olmaz koşulu, bağımsızlığa yönelen ulusal hareketin, dünya sosyalist ya da demokrasi mücadelesinin parçası olması ve...
Metin Aydoğan
… ‘Demokrasinin Beşiği!’ Avrupa devletlerin ceza yasaları, kişisel hak ve özgürlükleri sınırlayan maddelerle doludur. Bu maddelerin, özellikle sisteme yönelen siyasi suçlara karşı ödünsüz uygulanması, Batı Hukuku’nun değişmeyen temel işleyişidir. Telefon dinleme, bilgisayarın suç araştırmasında kullanılması, habersiz adam izleme, gizli ajan kullanma, konutların dinlenmesi; polisin yetkisi içindedir ve bu tür eylemlerden elde edilen bilgiler hukuki...