Aylık Arşiv:: Eylül 2018

yonetici
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yaklaşık iki yıl önce, Türkiye‘nin 490 ton olan Altın rezervinin 450 tonunun, İngiltere Merkez Bankası Bank Of England’da ‘emanette’ olduğunu açıklamıştı. Altınların ne amaçla gönderildiğine yönelik, bugüne dek bir açıklama yapılmadı. Kimi devletler, altınlarını savaş durumunda dost bildiği savaş dışı ülkelere, ‘depolama ve güvenlik’ amacıyla gönderiyordu. Türkiye altınlarını bu amaçla...
yonetici
… ABD’de, Türkiye’nin Doğu ve Güneydoğu’sunun kurulacak ‘Özgür Kürdistan’a bağlama hesapları yapılırken; Türkiye’de ABD’nin Ortadoğu politikasına ‘daha etkili biçimde’ katılma kararı alındı. Katılımın kuramsal çerçevesini belirleyen “Stratejik Ortak Vizyon Belgesi” imzalandı. Dışişleri Bakanı Abdullah Gül, 25 Nisan 2006’da, Ankara’da ABD Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice’la birlikte yaptığı basın açıklamasında şunları söyledi: “Türkiye ve ABD’nin ortak...
Metin Aydoğan
… Çağrısına ilk karşılık verenler, terhis edilmiş genç subaylar oldu. Kendisi, Osmanlı Ordusu’nun en genç generaliydi. Ona katılan subaylar da öyleydi. Padişaha bağlı kalan rütbeli subayların yaş ortalaması 58’ken, ona katılanlarınki 38’di. Subaylar, sayıları giderek artan gönüllüleri de beraberlerinde getirdiler. Onu dinleyen ya da giriştiği işi duyan yoksul ve yorgun köylüler; yavaş yavaş uyanmaya,...
yonetici
… Kurtuluş Savaşı başladığında, TBMM Hükümeti’nin bütçesi sıfır noktasındaydı. Nakit Sovyet yardımı ve İstanbul’dan Ankara’ya çevrilebilen vergiler, ilk gelirleri oluşturdu… Denk bütçe hazırlamak o dönemde başladı ve bu tutum Cumhuriyet’in değişmez uygulaması oldu. Gereksinimlerin baskısına karşın, hiçbir dönemde karşılıksız para basılmadı… Mali bağımsızlığa, siyasi bağımsızlığın temeli olarak büyük önem veriliyor; Mustafa Kemal “tam bağımsızlık,...
yonetici
… Varlık Fonu uygulamasının en kısa ve özlü tanımı şöyle yapılabilir; Varlık Fonu, devletin ekonomik gücünü oluşturan kamusal işletmelerin; sınırsız yetki ve yargı dokunulmazlığına sahip kişilere denetimsiz bir biçimde devredilmesidir. Ulusun tümüne ait büyük bir değerin, kişi yönetimine bırakılmasıdır… Varlık Fonu girişimin anlamı ve doğuracağı sonuçlar şunlardır; •Büyük Proje denen yol ve köprü yatırımları,...
yonetici
… Türk-Arap ilişkileri, İslamiyet’ten sonra 8.yüzyılda, Emeviler’in Türk bölgelerine saldırısıyla başladı ve hemen tüm Türk boyları, kendilerini yoğun bir şiddet içinde buldu. Saldırılarda kullanılan ideolojik gerekçe İslam’ın yayılması, gizlenen gerçek amaç ise, varsıl Türk ve Acem bölgelerinin yağma edilmesiydi. Emeviler, Ortadoğu’yu yağmalamak için Hıristiyanlığı kullanan Haçlılar gibi, yöneldikleri eylemin din için savaş (cihat) olduğunu...
yonetici
… Avrupa Birliği Komisyonu, 6 Ekim 2004’de açıkladığı İlerleme Raporu’nda, Lozan Antlaşması’nın yetersizliğinden söz etti. “Lozan Antlaşması Türkiye’de yalnızca Müslüman olmayan Yahudiler, Rumlar ve Ermenileri azınlık olarak görüyor. Oysa Türkiye’de Kürtler başta olmak üzere birçok azınlık topluluğu bulunmaktadır” denildi… AKP Hükümeti buna herhangi bir tepki göstermedi. Bu açıklamadan uzunca bir süre bir süre sonra,...
yonetici
Osmanlı tarihçilerine göre; Türkler İslamiyet öncesinde göçebe barbarlardı, bilim ve edebiyata uygun bir dilleri yoktu, Türkçe Arapça ve Farsça’nın sözcük ve kural egemenliği altına girmeden yaşayamazdı. Türkler, “uygarlık bakımından tarihsiz, bilim ve edebiyat bakımından dilsizdi”.(x) Devlet politikasına dönüştürülen ortak söylem böyleydi. Atatürk, kişisel araştırmalarla başlayıp bilimsel ve toplumsal bir devrim niteliği kazanan Türk dil...
yonetici
… 12 Eylül 1983 günü Viyana’da sıradışı bir hareketlilik, davranışlara yansıyan toplumsal bir coşku ve sevinç vardı. Avusturya’dan ve Avrupa’nın değişik ülkelerinden gelen inanmış Hıristiyanlar, özel indirimli turlardan yararlanan turistler, politikacılar, yerel yöneticiler, öğretmen ve öğrenciler Viyana sokaklarını doldurmuşlar, karnaval havasıyla bir şeyleri kutluyorlardı. Sokak konserleri, kukla ve film gösterileri, konferanslar, açık oturumlar birbirini...