Aylık Arşiv:: Ağustos 2018

Metin Aydoğan
… Atatürk’ün, 13 Ekim 1920’de, ‘Rusya’daki Bolşevik modelin Türkiye’de de uygulanmasını’ isteyenlere karşı şunları söylemişti; “Rusya’da Bolşevik partisinin kullandığı devrim yöntemlerini burada, yani Türkiye’de uygulamayı düşünmek kadar devrimcilikten haberdar olmayış düşünülemez. Her şeyde körü körüne taklitçilik kötüdür, özellikle de devrimcilikte” … 1924’te Trabzon’da şunları söyledi; “Halk Fırkası’nı yaratan Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti,...
yonetici
… İzmit’de halkla yaptığı söyleşide (1923) şunları söyledi; “Milletimiz çok zamandan beri siyasi partiler ve onların ihtirasları ve çatışmaları yüzünden, çok büyük zararlara uğramıştır. Kendi çıkarları unutturulmuş, şunun bunun çıkarlarının hizmetine konmuştur. Çeşitli sınıflardan bir ya da üçünü alıp diğerlerinin zararına olarak, yalnızca o sınıfın yararını sağlamakla uğraşan bir siyasi parti, bizim ulusumuz ve...
yonetici
17 Ağustos 1922 günü Ankara’dan ayrıldı ve Konya üzerinden cepheye gitti. Yaptığı hazırlığa ve ordusuna o denli güveniyordu ki, zaferi kesin gören bir ruh sağlamlığı içindeydi. Ankara’dan ayrılacağı akşam, Keçiören’de yakın arkadaşlarıyla birlikteydi. Bunlardan biri, “Paşam ya başaramazsanız?” dediğinde, “Ne demek istiyorsun? Taarruz emrini aldığınızda hesap ediniz. On beşinci gün İzmir’deyiz” yanıtını almıştı. Zafer’den...
yonetici
… Kazım Karabekir’e çektiği telgraf (1919); “Gerekli olan örgütü, sivil yönetimin güvenilir kişileriyle el ele vererek ve gizli olarak kurmak zorundayız, bu görev, biz askerlerin vatanseverliğine düşmektedir”… Bitlis Valisi Mazhar Müfit Kansu’ya çektiği telgraf (1919); “İl merkezinizde ve sancaklarınızda milli örgütler var mı? Varsa kurucuları kimlerdir? Çevre illerdeki örgütlerle ilişkiye geçiyorlar mı? Araştırarak bilgi...
yonetici
… Parti üyelerinin, örgütsel çalışmalarda yapılan yanlışlıkları görmesini ve yanlıştan ders çıkarmasını sağlamak için, eğitimden sonra en etkili yol eleştiri ve özeleştiridir. Eleştiri-özeleştiri yöntemi, üyelerin kişiliklerini ve özgüvenlerini geliştirir, parti içinde canlılık ve katılımcı güç yaratır; üyelerin kendilerini yenilemesini sağlar… Üyenin kendisini yenilemesi, partinin kendisini yenilemesi demektir. Bu nedenle, eleştiri-özeleştiri işleyişi yalnızca üyeye yönelik...
yonetici
… Parti çalışmalarında yanlış yapmaktan korkulmamalıdır. Unutulmamalıdır ki, insan iş yaptığı sürece yanlış da yapar; yanlış yapmayan insan ölü insandır. Yanlış yapmaktan değil, yapılan yanlıştan ders almamaktan korkulmalıdır. Yanlıştan korkmamak, yanlışı sürekli yinelemek anlamına gelmemelidir. Her yanlış, kasıtlı bir nedeni yoksa bilgi ve deneyim eksikliğinden kaynaklanıyor demektir. Bilgi ve deneyim arttıkça, yanlışlar azalacaktır… Parti...
yonetici
… Siyasi partiler, içinde yaşadığı ülkenin koşullarını bilmek ve haklarını savunacağı kitleyi tanımak zorundadır. Toplumun; tarihsel özellikleri, kültürü, özlemleri, istem ve öncelikleri, bilinmeli ve parti çalışması bu bilinç üzerine oturtulmalıdır. Toplumu yeterince tanımayan bir partinin, kitlelerle bağ kurabilmesi, onlara güven vermesi, buna bağlı olarak da başarılı olması mümkün değildir… Parti kadrolarının çok bilgili ya...
yonetici
… Örgütlü olmak, partiye yalnızca üye olmak değil, örgütsel görevlere katılmak demektir. Eğer bu katılım, halkın ve ulusun çıkarlarını savunan, onların esenliği için çalışan bir partide yapılıyorsa, bu devrimci olmak demektir. Devrimci olmak ise; öğrenmek, araştırmak ve edindiği bilgiyi örgütlü mücadele içinde uygulamaya dökmektir… Ülke ve halk için mücadeleye atılan devrimciler; bilinçli, kararlı ve...
yonetici
… Partiler, görüşlerini halka ulaştırmak ve onların desteğini almak için, iyi işleyen yaygın bir basın ağına sahip olmalıdır… Örgütsel yapıyla parti yayını arasında, birbirini etkileyen bütünleştirici bir ilişki vardır. Yayın örgütü güçlendirir, örgüt yayını geliştirir. Bu ikili etkileşim, partinin kitleler içinde maddi bir güç haline gelmesinin itici gücünü oluşturur… En basit bildiriden, iletişim teknolojisinin...
yonetici
… Parti üyelerinin; bilinç düzeyini ve örgütsel yeteneklerini geliştirmek için; iyi işleyen, etkili bir eğitim düzeninin kurulması gerekir. Parti çalışmalarına katılan üyeler, ne denli özverili ve kararlı olurlarsa olsunlar, eğer kuramsal donanımları eksik ve bilinç düzeyleri yetersizse başarılı olamazlar. ‘Kuramsız uygulama uygulamasız kuram olmaz’ özdeyişi, her alanda geçerlidir ama en çok siyasi partiler için...