Aylık Arşiv:: Temmuz 2018

yonetici
… Küçük işletme sahipleri, ücretliler, köylüler ve elbette işsizler, çaresizlik içinde yalnızca yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor. Sosyal dengeler hızla bozuluyor. Toplumsal yaşam, karmaşa içine sürükleniyor; suç oranları artıyor. Adalet Bakanlığı verilerine göre, Türkiye’de yaşayan ailelerin yarısı icra takibine uğramış. Uzmanlar, borcuna sadık Türk toplumunun yoksulluk nedeniyle, geleneksel değerlerini yitirmekte olduğunu belirtiyorlar. 1980 yılında, toplam intihar...
yonetici
… Profesör Helmreich, Sevr Antlaşması’nı en iyi inceleyen tarihçilerden biridir. ‘Eşi az görülen, göz kamaştırıcı bir çalışma, akıl almaz bir araştırmacılık ürünü’ olarak değerlendirilen kitabında, Sevr Antlaşması için özet olarak şu görüşleri ileri sürer: “Herkesin Türkiye’de bir çıkarı vardı; olmayanlar da icat ediyordu. Bir anlamda, çıkar çatışmalarının da ötesine geçilmişti. Yıllara yayılan ‘uyutma antlaşmalar...
yonetici
2 Temmuz 1932’de Ankara’da, Atatürk’ün de katıldığı Birinci Türk Tarih Kurultayı toplandı. Öğretim üyeleri, uzmanlar, araştırmacılar ve tarih öğretmenlerinin katılacağı kurultayda; bilimsel tartışmalar yapılacak, yeni bir tarih anlayışı oluşturmak için Türk tarihinin genel esasları belirlenecekti. Sonuçlar, milli eğitim programlarına yansıtılacaktı. Kurultay, unutulmuş olan Türk tarihini ortaya çıkaran nitelikli çabanın başlangıcı oldu. Bilinmeyen Türk Tarihi-Kendini...
yonetici
… Avrupa Birliği Komisyonu’nun, 11-12 Aralık 1999’da yaptığı Helsinki Doruğu’nda, Türkiye’ye ne anlama geldiği belli olmayan bir ‘aday üyelik’ sıfatı verildi. Türkiye, 1963 yılından beri 36 yıldır zaten üye adayıydı. Bu garip durumu belki de en iyi, gazeteci Gani Müjde dile getirdi. Kuşe yazısında şunları yazdı: “Uzun yıllardır AB’ye aday ülkeler arasında aday adayı...
yonetici
… 1980 ile 1987 arasında ABD’nde bulunabilen yeni işlerin yarısını geçici işçilikler, yarım günlük işler ve sözleşmeli çalışma oluşturuyordu. Bunların büyük çoğunluğu erkeklerin kazandığının ortalama yüzde 69’unu kazanabilen kadınlardı. Seri üretim dönemlerinin sağlık sigortası ve başka ek haklar artık yoktur. Amerikalı işçilerin şanslı olanları, parakende satış elemanı, hemşire, hastabakıcı, hizmetçi, garson vb. işler bulabilmektedir…...