Aylık Arşiv:: Mart 2018

yonetici
… Türkler, tarihlerinin hiçbir döneminde tümüyle din üzerine kurulu bir toplum düzeni kurmadılar; peygamber ve ruhani önder çıkarmadılar; inanç biçimlerini, Tanrı’ya ve gerçeğe akıl yoluyla ulaşma üzerine kurdular. Atatürk’ün söylemiyle; “bütün dinlere ilgi ve saygı gösterdiler ancak kendilerini hiçbir zaman herhangi birinin tutsağı yapmadılar”. Prof. Niyazi Berkes’e göre; “Tanrı’yla kul arasında aracı kabul etmeyen...
yonetici
… Kemalist kalkınmanın ekonomik ayağını oluşturan ve çok başarılı olan Türkiye KİT’leri özgündür ve içinde yer aldığı kalkınma yöntemi gibi Türk buluşudur. Özgünlüğü Kemalist kalkınmanın bütünleyici bir unsuru olmasındandır. Kemalizm ne denli özgünse Türk KİT’leri de o denli özgündür… Türk KİT’leri asal görevi olan üretim dışında ülkenin gereksinim duyduğu birçok konuda yararlı çalışmalar yapmıştır....
yonetici
… Türk tarihini İslam tarihiyle sınırlayıp onunla özdeşleştiren eğitim anlayışı, ABD’nin Türk Milli Eğitimi’ne ‘el koyduğu’ 1949 yılıyla başladı ve bugüne dek sürdü. İslamcılık akımları, ‘Türk-İslam Sentezi’ adı verilerek yaygınlaştırıldı. Araplaştırma girişimi, liberal ya da sol tanımlarıyla gerçekleştirilen Batı merkezci yabancılaşma girişimiyle birleştirildi ve karşıt gibi görünen ancak aynı amaca yönelen bütünlüklü bir eylem...
yonetici
ABD; ‘Serbest Piyasa Ekonomisi’ adını verdiği ekonomik işleyişi, dünya düzeni haline getirdi ve bu düzenin işlemesi için, ‘Dünya Ticaret Örgütü’nün (DTÖ) jandarmalığını yaptı. Buna karşın, kendi koyduğu ve dünyaya dayattığı ticaret kurallarını çiğnemekten çekinmedi. Bu tutumu yineledi ve ulusal pazarını korumak için geçen hafta çeliğe yüzde 25, Alüminyuma yüzde 10 ek gümrük vergisi koydu…...
yonetici
… 21 Şubat 2010’da, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, açılımı ve çözüm sürecini anlatmak ve destek toplamak için 62 sanatçı ile bir araya getirdi ve onlara “açılıma omuz verin” dedi… Özel kanalların değişik dil ve lehçelerde 24 saat yayın yapmasına izin verildi. Yol denetimlerinin azaltılması ve yayla yasaklarının asgari seviyeye indirilmesi yönünde valiliklere genelge gönderildi…...
yonetici
… Türkiye’de ekonomik ve siyasi yaşama yön veren küçük bir azınlık, AB kaynaklı dayatmaları, büyük bir istek ve ‘disiplin’ içinde yerine getirmiştir. Uygulamalar, doğrudan ya da dolaylı olarak Türk ulusunu var eden toplumsal değerlere ve bu değerlerin koruyucusu olan ulusal devleti güçsüzleştirmeye yönelmiştir. Elli yıldır süregelen istek ve uygulamalarla, Türkiye’ye verilmek istenen biçim, büyük...
yonetici
… ABD, çeliğe yüzde 25, Alüminyuma yüzde 10 ek gümrük vergisi koyarak bu ürünlerde ulusal pazarını korumaya aldı. Almanya ve Çin başta olmak üzere ABD’ye çelik satan ülkeler, uygulamaya tepki gösterdi. Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, “karar, Avrupa ile ABD arasında ticaret savaşına neden olabilir” dedi. Donald Trump buna; “Ticaret savaşları iyidir” diye yanıt...
yonetici
… Türkiye, bugün büyük bir borç yükü altındadır. Hazine Müsteşarlığı’nın verilerine göre, Türkiye’nin, 1950 yılında 277 milyon dolar dış borcu vardı. Bu borç, 1960’ta 558 milyon, 1970’te 1.9 milyar, 1980’de 16.2, 1990’da 49.1 milyar dolara çıktı. Dış borçlanma, Gümrük Birliği uygulamalarından sonra hızlandı, 2004 yılından sonra olağanüstü arttı. 2005 yılında 157,2 milyar dolara çıkan...
yonetici
Türkiye’de, ulusçuluğu yadsıyan ümmetçilik ya da ulusçuluğu ümmetçilikle kaynaştırmağa çalışan siyasi girişimler, çok yönlü ve yaygın bir girişim olarak, yeni bir aşamaya gelmiştir. Ümmetçiler ve Türk-İslam Sentezciler, Batıcılıkla kolayca uyuşmaktadır. Uyuşmanın temelinde, Amerikalıların Ilımlı İslam adını verdiği, ulusçuluğu ümmetçilik içinde eritmeyi amaçlayan ve azgelişmiş ülkelere yönelen küresel politikalar vardır. Kavramlar üzerinde, yaşanmakta olan yozlaşma...
yonetici
… Dünya tarihi incelendiğinde; konu devlet kurma, geliştirme ve yayma ilişkilerine geldiğinde, Türklerin öne çıkmaması olanaksızdır. Örneğin, Cengiz Han’ın kurduğu devlet tarihe Moğol İmparatorluğu olarak geçti. Ancak, Moğol İmparatorluk ordusunun yüzde 90’ı Türk unsurlardan oluşuyordu. En güçlü Arap devletlerinden Abbasi İmparatorluğu’nda durum pek farklı değildi. M.S.868-905 yılları arasında Suriye ve Mısır’da egemenlik kuran Tolunoğulları;...