Aylık Arşiv:: Ocak 2018

yonetici
… 1922-1925 yılları arasında enflasyon yıllık yüzde 3, 1925-1927 arasında ise yüzde 1’di. Türk parası yabancı paralar karşısında değer yitirmiyor, tersine bazılarına karşı değer kazanıyordu. 1924 yılında 9,5 kuruş olan bir Fransız Frangı, 1929 yılında 7,7 kuruşa, 187 kuruş olan bir Amerikan doları 127 kuruşa düşmüştü. Bunlar dünyanın en güçlü paralarıydı. Sınırlı miktarda alınan...
yonetici
… İstanbul’da bir araç sahibi, Mart ve Nisan aylarında haftanın 4 günü Avrasya Tüneli’nden gidip geliyor. Geçiş ücretini saptayan HGS aygıtımın bozuk olduğunu fark etmiyor. Bu nedenle ücretsiz geçiş yapmış oluyor. Ücretli geçişin her biri 24.90 TL olması nedeniyle, 41 geçiş için 1020 lira isteniyor. Ancak, 1020 liraya, 11070 lira ekleniyor ve 12 bin...
yonetici
… Kurtuluş Savaşı’yla ilgili inceleme ve haber yapmak için 1921’de Türkiye’ye gelen bir İngiliz gazetecisi Londra’daki gazetesine çektiği telgrafta şunları yazmıştı; “Ankara, dağlar arasında bir bataklıktır. Bu bataklığın içinde bir yığın kurbağa, başlarını havaya kaldırmış, durmadan ötüp durmakta ve dünyaya meydan okumaktadır”. İngiliz gazeteci, gördüğü yoksulluk nedeniyle bağımsızlık mücadelesiyle alay ediyor, alayını ülkesine bu...
yonetici
… Tarihte hiçbir toplum, kadını Türkler kadar erkekle eşit saymamış ve hak tanımamıştır. Her iki cinsin kendilerine ait, karşı cinsin yerine getirmek zorunda olmadığı görev ve sorumlulukları vardı. Birbiri içine girmekle beraber, kadının ağırlıklı görevi aile içinde, erkeğin ise dışındaydı. Buna karşın, her cins aynı eğitimden geçer; cinsler arasında ayrım, toplumun tüm kesimlerinde yadsınırdı…...
yonetici
… Hitler, iktidara yürürken; “Geld! İch brauche geld! Ohne geld nichts zu machen!” (Para! Para gerek bana! Parasız hiçbir şey olmaz!) diyordu. Hitler’in isteği yanıtsız kalmadı; Başta Petrol Kralı Henri Deterding, Potasyum Kralı Arnold Rechberg, ömür kralı Kirdorf ve Vereinigte Stahlwerke, Çelik Tröstü Başkanı Fritz Thyssen ve Vögler, Kimya Tröstü’nün etkili ismi Georg Schnitzler,...
yonetici
… 4 milyon Suriyeliye yani küçük bir ülke nüfusu kadar insana, yurttaşlık hakkı verilmek isteniyor; bir kısmına verildi. Dünya tarihinde; birçok savaş, işgal ve zora dayalı göç yaşandı. Ancak, en yoğun göçlerde bile, bu kadar insan bu kadar kısa sürede; bir ülkeden başka bir ülkeye göç etmedi. Hiçbir ülke, bu kadar yoğun bir göçü...
Metin Aydoğan
Adnan Menderes hükümeti, 5 Mart 1959’da, ABD’ye Türkiye’ye silahlı müdahale hakkı veren bir anlaşma imzaladı. Anlaşma, “Türkiye, doğrudan ya da dolaylı olarak; tecavüz, sızma, yıkıcı faaliyet ya da sivil saldırıya uğraması durumunda “ABD’ye askeri müdahale hakkı tanıyordu.  “Tecavüz, sızma, yıkıcı faaliyet, sivil saldırı” gibi kavramların ne anlama geldiğini ve hangi durumda oluşacağını Amerikalı yetkililer...
yonetici
… Uluslararası ticarette 1960’ların şirket stratejisi, ‘küresel düşün, yerel davran’ yerini, 1990’larda ‘yerel düşün, küresel davran’a bıraktı. Bu yolla şirketler, etkinlik gösterdikleri ülkelerin yerel özelliklerine daha hızlı uyum gösteriyor, bu özellikleri çıkarları yönünde daha çok kullanıyordu. Siyasi ve askeri ilişkiler, etnik ve dinsel ayrılıklar; amaçlarına erişmenin araçları duruma geliyordu… Şirket çıkarları ve en yüksek...
yonetici
… Kemal Derviş, 9 Haziran 2002’de Ekonomistler Platformunun düzenlediği toplantıda şunları söyledi; “Şu anda durumun iyi olduğunu iddia edemem. Son derece parçalanmış bir yönetim ve son derece kısır çekişmeler içinde olan bürokratik bir yapı var. Bu yapıyı toparlayacak güçlü bir eşgüdüm de bulunmuyor. Durum maalesef böyle”… Derviş’in söyledikleri gerçeği yansıtmıyordu. Parçalanmış dediği, özellikle ekonomiyle...
Metin Aydoğan
… Tarihi incelerken yapılabilecek en büyük yanlışlık, güncel siyasetin önceliklerinden etkilenerek nesnellikten uzaklaşmak ve geçmişi yaşanan çağın değerleriyle yargılamaktır. Tarih, bulunmayı ve çözülmeyi bekleyen bir bilinmezler yumağı ise, bu yumağın çözümü için girişilecek zorlu uğraşta yeri olmaması gereken tek şey; siyasi eğilimlere, duyguya ve isteme bağlı kalarak davranmaktır. Ancak, en çok yapılan yanlışlık da,...